Asiakkaiden ääni kuuluviin lastensuojelun lainsäädännön uudistuksessa

24.11.2022 07:07

Lasten, nuorten ja vanhempien näkemyksiä lastensuojelusta selvitetään kyselyllä, työpajoilla ja haastatteluilla. Asiakkaiden ääni on tärkeässä roolissa, kun lastensuojelun lainsäädäntöä uudistetaan.

Lastensuojelun Keskusliitto sekä Kasper – Kasvatus ja perheneuvonta ry selvittävät sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta lasten, nuorten ja vanhempien näkemyksiä osana lastensuojelun ja sitä koskevan lainsäädäntöuudistuksen visiotyötä. Lastensuojelun asiakkuudessa olevien tai olleiden lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa näkökulmat, muutostarpeet ja toiveet on tärkeää ottaa huomioon, kun lastensuojelun lainsäädäntöä uudistetaan.

Lasten, nuorten ja vanhempien kuuleminen toteutetaan monikanavaisesti kyselyillä, työpajoilla ja haastatteluilla. Lisäksi selvitystyössä hyödynnetään Lastensuojelun Keskusliiton käynnissä olevan Kokemus tiedoksi -hankkeen kokoamia lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä lastensuojelusta. Monikanavaisella selvitystyöllä pyritään vahvistamaan lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta sekä kuulemaan myös lapsia, nuoria ja vanhempia, joiden ääntä ei yleensä tavoiteta. Selvitystyö rahoitetaan kansallisen lapsistrategian toimeenpanon varoilla. 

Ammattilaisten näkemyksiä on aiemmin kysytty muun muassa Valtakunnallisten lastensuojelupäivien yhteydessä tehdyllä kyselyllä.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää