Asun­to­ra­ken­ta­mi­sen pitkän korkotuen ehdot paranevat

27.03.2023 09:00

Valtioneuvosto on hyväksynyt asetusmuutoksen, jolla parannetaan asuntorakentamisen pitkän korkotukimallin tukiehtoja. Muutoksella tuetaan entistä vahvemmin kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamista, hankintaa ja perusparantamista.

Pitkillä valtion takaamilla korkotukilainoilla valtio tukee kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista, perusparantamista ja hankintaa. Valtio maksaa lainoille korkotukea, kun korko ylittää asetuksessa säädetyn perusomavastuukoron.

Tällä hetkellä vuokra-asuntotuotannon perusomavastuukorko on väliaikaisesti alennettu 1,7 prosenttiin 31.12.2023 saakka. Korkotukiasetusta muutetaan siten, että lainansaajan maksettavaksi jäävä perusomavastuu korkotukilainan korosta on vuoden 2024 alusta lähtien 2,5 prosentin sijaan 2,3 prosenttia. Lisäksi korkotuen maksuaikaa pidennetään koko laina-ajalle.

Lisätuki koskee uudis- ja perusparannuskohteita sekä yhtä lailla vuokra- kuin asumisoikeusasunnoille myönnettäviä lainoja. Korkotukilainoilla rakennetaan kohtuuhintaisia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja sekä asuntoja erityisryhmille, esimerkiksi ikääntyneille.

Korkotuettuja asuntoja omistavat muun muassa kuntien omistamat vuokrataloyhtiöt ja yleishyödylliset yhteisöt. Näissä asunnoissa noudatetaan omakustannusvuokraa, joka tarkoittaa sitä, että vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan kattamaan asuntojen rahoitusmenot ja hyvän kiinteistönpidon mukaiset hoitomenot. Korkotuen lisääminen hillitsee omakustannusvuokrien ja käyttövastikkeiden korotuspaineita ja parantaa näin asukkaiden asemaa.

Asetusmuutos toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitetta lisätä tukea ja kehittää pitkää korkotukimallia.

Tasavallan presidentti on vahvistanut myös pitkän korkotukimallin kehittämistä koskevat lakimuutokset. Nämä lait tulevat voimaan 1.9.2023.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää