Autoliikkeelle 110 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen lai­min­lyön­neis­tä

21.02.2024 17:47

Laiminlyönnit koskevat käytännössä kaikkia rahanpesulain velvoitteita.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 110 000 euron seuraamusmaksun lappeenrantalaiselle autoliikkeelle, koska autoliike on laiminlyönyt rahanpesulain (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, 444/2017) velvoitteiden noudattamisen järjestelmällisesti ja kauttaaltaan.

Aluehallintovirasto pitää erityisen moitittavana sitä, ettei ilmoitusvelvollinen ollut täyttänyt selonottovelvollisuuttaan eikä se ollut tehnyt ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista. Lisäksi muun muassa riskiarvion laatiminen ja asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen oli laiminlyöty.

Määrätty seuraamus perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu ja laajuus sekä tekijän taloudellinen asema.

Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.

Aluehallintoviraston päätös ei ole tiedotteen julkaisuhetkellä lainvoimainen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa liike- tai ammattitoimintana tavaroita myyviä tai välittäviä siltä osin kuin maksetaan tai otetaan vastaan maksusuorituksena käteistä yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 10 000 euroa. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää