Biopankkilaki päivitetään vastaamaan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia

31.10.2022 07:44

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että biopankkilakia muutetaan vastaamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Lisäksi lakiin tehtäisiin muutamia teknisiä muutoksia. Tavoitteena on helpottaa biopankkien tehtäviä ja biopankkitutkimusta, sekä suojata näytteenantajan itsemääräämisoikeutta.

Muutokset toisivat joustavuutta tietojen käsittelyyn biopankeissa ja muuttaisivat henkilötietojen käsittelyperusteen yhtenäiseksi muun tutkimuslainsäädännön kanssa. Nykyinen biopankkilaki on annettu ennen yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantuloa, jonka vuoksi lakia muutetaan nyt vastaamaan asetuksen vaatimuksia.  

Ehdotuksella muutettaisiin henkilötietojen käsittelyperustetta biopankkitoiminnassa. Aiemmin henkilötietojen käsittely on perustunut näytteenantajan suostumukseen, joka on merkinnyt biopankkitoiminnan kontekstissa laajaa suostumusta. Jatkossa näytteenantajan itsemääräämisoikeudesta säädettäisiin laissa kahdella erillisellä suojatoimenpiteellä. Toinen on suostumus näytteenottoon ja toinen hyväksyntä käsitellä näytettä ja henkilötietoja biopankkitoiminnassa. 

Rekisteröidyllä säilyisivät edelleen yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus oikaista tietoja ja oikeus vastustaa tietojen käsittelyä. Lakimuutokset tulisivat voimaan 1.1.2024. Muutokset eivät koskisi ennen niiden voimaantuloa annettuja näytteitä.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopankkilain muuttamisesta HE 247/2022 vp.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää