De­mo­kra­tia­pal­kin­to yhdenvertaisen osallistumisen edistäjälle

30.11.2022 07:20

Selkokeskus on palkittu oikeusministeriön Demokratiapalkinnolla. Kunniamaininnat jaettiin yhdenvertaisuuden edistämiselle taiteessa ja liikunnassa. Palkinnon teemana oli demokratian kriisinkestävyyden vahvistaminen. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson luovutti palkinnot Demokratian tila ja tulevaisuus -seminaarissa Helsingissä.

Oikeusministeriön 10 000 euron arvoinen Demokratiapalkinto myönnettiin tänä vuonna Kehitysvammaliiton Selkokeskukselle. Lisäksi kunniamaininnat saivat Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua -kampanja ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma. Demokratiapalkinnolla haluttiin tänä vuonna palkita toimintaa, joka on parantanut osallistumisen mahdollisuuksia, lisännyt luottamusta yhteiskuntaa kohtaan ja vähentänyt eriarvoisuutta.

– Olemme tilanteessa, jossa demokratiamme kohtaa monia kriisejä samanaikaisesti. Kansalaisyhteiskunnalla on äärimmäisen tärkeä merkitys demokratian kriisinkestävyyden tukemisessa. On ilo nostaa esiin työtä, joka edistää yhdenvertaisempaa osallisuutta Suomessa, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson totesi.

Oikealla ja ajankohtaisella tiedolla on erityinen merkitys sille, miten hyvin demokratia kestää kriisejä. Selkokeskus on viestinyt ymmärrettävästi muun muassa koronaviruksesta ja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan niille, joille yleiskielen lukeminen ja ymmärtäminen on vaikeaa. Heitä voivat olla esimerkiksi kehitysvammaiset, muuta kieltä kuin suomea äidinkielenään puhuvat ja ikääntyneet.

Älä riko urheilua -kampanja on tuonut esiin urheilun ihmisoikeuskysymyksiä ja lisännyt tietoisuutta ihmisoikeuksista Suomessa. Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma vie kahdeksasluokkalaisia vierailuille taidekohteisiin eri puolilla Suomea. Taiteen ja kulttuurin tuntemus tukee myös kansalais- ja demokratiakasvatusta.

Oikean ja ymmärrettävän tiedon äärelle

Palkittavan ja kunniamainintojen saajat valitsi raati, johon kuuluivat ihmisoikeusvaikuttaja ja Kansallisteatterin kotikirjailija Ujuni Ahmed, media-alan ammattilainen Mari Haavisto, kirkkoherra Kari Kanala sekä Euroopan hybridiuhkien osaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen. Raadin päätös oli yksimielinen.

- Tieto kuuluu kaikille. Selkokielisten uutisten kautta yhä useammalla on mahdollisuus päästä oikean ja ymmärrettävän tiedon äärelle. Tämä poistaa tiedonsaantiin ja osallistumiseen liittyvää eriarvoisuutta ja ulkopuolisuuden tunnetta yhteiskunnassa, raati perusteli Selkokeskuksen palkitsemista.

Kansalaisyhteiskunnan toimijoiden Demokratiapalkinto myönnettiin nyt seitsemännen kerran. Oikeusministeriö keräsi ehdotuksia palkittavista lokakuussa 2022. Kriteerit täyttäviä ehdotuksia saatiin määräaikaan mennessä 28.

Demokratiapalkinnon jakaminen on osa kansallista demokratiaohjelmaa 2025. Tänä vuonna oikeusministeriön yhteistyökumppaneina palkintoprosessissa olivat valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto.

Lähde ja lisätietoja: oikeusministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää