Di­gi­pal­ve­lusää­dös voimaan marraskuussa – lisää suojaa käyttäjien oikeuksille

31.10.2022 10:02

EU:n digipalvelusäädös (Digital Services Act) on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 27.10.2022, ja se tulee voimaan marraskuussa 2022. Säännösten soveltaminen EU:ssa alkaa portaittain riippuen palveluntarjoajan koosta ja käyttäjämäärästä. Suomalaisiin internetin välityspalveluihin säädöstä sovelletaan pääosin vasta 17.2.2024 alkaen. Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut syyskuussa 2022 työryhmän valmistelemaan digipalvelusäädöksen kansallista täytäntöönpanoa ja valvontaa.

Digipalvelusäädöksen tarkoituksena on suojata käyttäjiä laittomalta sisällöltä verkossa ja varmistaa käyttäjien perusoikeudet. Säädöksessä määritellään välityspalveluntarjoajille selkeät velvollisuudet ja vastuut. Säädös koskee muun muassa verkkoalustoja kuten sosiaalisen median palveluita ja verkon markkinapaikkoja sekä internetin hakukoneita.

Säädöksen myötä verkkoalustoilta vaaditaan aiempaa enemmän läpinäkyvyyttä esimerkiksi käyttämiensä sisällön suosittelujärjestelmien osalta. Samalla palveluntarjoajien vastuullisuutta lisätään palveluissaan olevan laittoman sisällön osalta.

Digipalvelusäädös on EU:n asetuksena suoraan sovellettavaa oikeutta. Velvoitteet on asetettu suhteessa erilaisten välityspalvelujen luonteeseen ja palveluntarjoajan kokoon nähden.

- On tärkeää, että suuret data-alustat kantavat vastuuta sisällöistään, jotta käyttäjiä suojellaan ja palvelut ovat turvallisempia – erityisesti lapsille ja nuorille. On saatava läpinäkyvyyttä suosittelualgoritmeihin, jotka ohjaavat käyttäjiä usein disinformaatioon ja väkivaltaiseen keskusteluun. Säädös on merkittävä askel turvallisempaan, avoimempaan verkkomaailmaan, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Lähtökohtana käyttäjien oikeuksien suojaaminen

Digipalvelusäädöksen tavoitteena on turvata palvelujen käyttäjien oikeuksia. Digipalvelusäädöksellä parannetaan alaikäisten suojaa ja säännellään kohdennettua mainontaa verkkoalustoilla. Verkkoalustan käyttäjillä on sääntelyn myötä mahdollisuus saada tietoa näkemistään mainoksista. Käyttäjät saavat mahdollisuuden ilmoittaa näkemästään laittomasta sisällöstä. Säädös lisää myös verkkosisällön moderoinnin läpinäkyvyyttä.

Vähintään 45 miljoonan EU-käyttäjän verkkoalustoille ja hakukonepalveluille säädetään erityisiä velvollisuuksia palveluidensa osalta. Näiden toimijoiden tulee analysoida ja vähentää palveluidensa riskejä esimerkiksi laittoman sisällön leviämiselle palvelunsa kautta.

EU lisää sääntelyä

EU:ssa valmistellaan tällä hetkellä useita digi- ja datasäädöksiä. Säädösten tavoitteena on luoda digitaalisesta toimintaympäristöstä mahdollisimman toimiva, turvallinen ja oikeudenmukainen. Tästä kokonaisuudesta tulee marraskuussa voimaan myös digimarkkinasäädös (Digital Markets Act), jonka tarkoituksena on varmistaa oikeudenmukaiset ja avoimet digitaaliset sisämarkkinat.

Mitä seuraavaksi?

Digipalvelusäädös julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 27.10.2022. Säädös tulee voimaan 16.11.2022 ja suomalaisiin internetin välityspalveluihin säädöstä sovelletaan pääosin vasta 17.2.2024 alkaen. Suurempien suomalaisten verkkoalustojen tulee kuitenkin julkaista tieto palvelunsa käyttäjämäärästä viimeistään helmikuussa 2023.  Kansallista toimeenpanoa valmistelee liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää