Digitaaliset alustat: uusi tie­don­an­to­vel­vol­li­suus vuodesta 2023 alkaen

14.11.2022 08:08

Hallitus esittää, että digitaalisen alustatalouden toimijoilla eli alustaoperaattoreilla on velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle tietoja alustan kautta toteutuneista myynneistä ja vuokrauksista sekä niistä tuloja saaneista henkilöistä ja yrityksistä. Velvollisuus kerätä tietoja näistä niin sanotuista olennaisista toimista alkaa 1.1.2023, ja tiedot pitää antaa vuosittain.

Alustaoperaattorin on ilmoitettava tiedot näistä tapahtumista ja niihin liittyvistä tuloista:

  • henkilökohtaiset palvelut, esimerkiksi kuljetuspalvelut tai tilintarkastustyö
  • tavaroiden myynnit
  • asuin- ja liikehuoneistojen, pysäköintipaikkojen ja kiinteän omaisuuden sekä liikennevälineen antaminen vuokralle.

Alustaoperaattorin pitää antaa vuosi-ilmoitus silloinkin, jos kalenterivuodelta ei ole ilmoitettavia tietoja.

Ketkä ovat tie­don­an­to­vel­vol­li­sia?

Tiedonantovelvollisia ovat käytännössä yritykset, jotka tarjoavat sähköisen alustan tavaroiden ja palvelujen välittämiseen, kuten asunnon vuokraamiseen. Suomessa tiedonantovelvollisia ovat alustaoperaattorit, joiden kotipaikka on Suomi tai jotka ovat rekisteröityneet Suomeen vuosi-ilmoituksen antajiksi.

Hallituksen esitykseen sisältyvät myös säännökset huolellisuusvelvoitteista, joita alustaoperaattorin on noudatettava alustaa käyttävien myyjien tutkimiseksi ja tunnistamiseksi. Velvoitteilla varmistetaan, että alustaoperaattori kerää ja ilmoittaa tiedot kaikista myyjistä ja että ilmoitettavat tiedot ovat oikein.

Alus­tao­pe­raat­to­rin pitää kerätä tiedot vuodesta 2023 alkaen

Tiedot pitää antaa ensimmäisen kerran kalenterivuodelta 2023, ja ne ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella tammikuun 2024 loppuun mennessä. Tiedot annetaan sähköisesti Ilmoitin.fi:n välityksellä tai vaihtoehtoisesti Verohallinnon asiointipalvelussa. Verohallinto julkaisee myöhemmin vuosi-ilmoituksen teknisen soveltamisohjeen ja syventävän ohjeen.

Tietoja vaihdetaan EU-maiden välillä

Alustaoperaattoreiden yhtenäinen tiedonantovelvollisuus tulee voimaan kaikissa EU-maissa. Taustalla on EU-direktiivin muutos "DAC7", joka velvoittaa jäsenvaltioiden verohallinnot keräämään tietoja sekä omassa maassa että muissa EU-maissa asuvista tulonsaajista.

Direktiivissä määrätään myös EU-maiden välisestä tietojenvaihdosta. Verohallinto lähettää muissa maissa asuvia koskevat tiedot heidän asuinvaltioihinsa, ja vastaavasti saa muiden EU-maiden verohallinnoista Suomessa asuvia tulonsaajia koskevia tietoja. Jos alustan kautta on annettu vuokralle kiinteistö tai muuta kiinteää omaisuutta, tiedot lähetetään aina myös omaisuuden sijaintivaltioon.

Lähde: Verohallinnon tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää