Eduskunta hyväksyi seitsemän päivän hoitotakuuta koskevan lain sisällön

10.11.2022 09:26

​Eduskunta hyväksyi perusterveyden huollon hoitotakuun tiukentamista koskevan lain sisällön täysistunnossaan 9.11.2022. Asia hyväksyttiin äänestysten jälkeen sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena (StVM 21/2022 vp, HE 74/2022 vp).

Lakimuutoksen tarkoituksena on nopeuttaa kiireettömään hoitoon pääsyä. Perusterveydenhuollon avosairaanhoitoon tulisi päästä 14 vuorokauden ja suun terveydenhuoltoon neljän kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Hoitotakuu on tarkoitus tiukentaa vaiheittain. Siirtymäkautena 1.9.2023–31.10.2024 perusterveydenhuollon avosairaanhoitoon tulisi päästä 14 vuorokauden ja suun terveydenhuoltoon neljän kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista.

Seitsemän vuorokauden hoitoon pääsyn määräaika perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa ja kolmen kuukauden määräaika suun terveydenhuollossa tulisivat voimaan 1.11.2024.

Lakiesityksen toinen käsittely on eduskunnan täysistunnossa viikolla 46. Toisessa käsittelyssä eduskunta päättää lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Siinä ei voida enää puuttua lain sisältöön. Toisessa käsittelyssä eduskunta päättää myös mahdollisista lausumista asian johdosta.

Valiokunnan mietintö StVM 21/2022 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi HE 74/2022 vp.

Lähde ja lisätietoja: eduskunnan tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää