Eduskunta kävi lä­he­te­kes­kus­te­lut selonteosta oi­keu­den­hoi­dos­ta ja mm. esityksestä hy­vin­voin­tia­luei­den rahoituksesta

02.12.2022 11:02

​Edusku​nta kävi täysistunnossa 1.12.2022 lähetekeskustelun Valtioneuvoston selonteosta oikeudenhoidosta (VNS 13/2022 vp).

Selonteko on kansainvälisiä suhteita tai valtakunnan hallintoa koskeva selvitys, jonka hallitus antaa eduskunnalle. Eduskuntakäsittelyn lopuksi täysistunto hyväksyy eduskunnan selontekoa koskevan kannanoton. Täysistunto voi äänestää kannanoton sisällöstä, mutta ei hallituksen luottamuksesta.

Torstaina käsittelyssä ollut selonteko oikeudenhoidosta antaa kuvan suomalaisen oikeudenhoidon nykytilasta, toimintaedellytyksistä ja kehityssuunnista.

"Selonteosta on tehty hyvin konkreettinen. Selontekoon on koottu 31 toimenpidettä tavoitellun oikeudenhoidon tilan saavuttamiseksi. Selonteon pääpainopiste on oikeudenhoidon rahoitusvajeen kuvaus ja toimenpiteet, jotka me voimme oikeudenhoidossa toteuttaa", oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) kuvasi selontekoa asian esittelypuheenvuorossa. Henriksson kertoi, että oikeudenhoidon rahoitusvaje on vuosittain 90 miljoonaa.

Lähetekeskustelun jälkeen asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta.

Hy­vin­voin­tia­luei­den rahoitus lä­he­te­kes­kus­te­lus­sa

Selontekokeskustelun jälkeen eduskunta kävi lähetekeskustelun esityksestä hyvinvointialueiden rahoituksen muuttamisesta (HE 309/2022 vp). Esityksessä esitetään, että siirtymätasausta muutettaisiin siten, että asukasta kohden -50 euroa ylittävä laskennallisten ja toteutuneiden kustannusten erotus tasataan toistaiseksi pysyvällä siirtymätasauksella. Samalla siirtymätasauksen porrastusta muutettaisiin tältä osin.

On todettu, että aloittavien hyvinvointialueiden rahoitus on puutteellinen. Lähetekeskustelussa 1.12.2022 kuntaministeri Sirpa Paatero sanoi, että tämä laki on toimenpide asian korjaamiseksi mutta tilanne on jatkossakin haastava.

"Me tiedetään nyt, Kuntaliiton arvio on noin 600 miljoonaa, tämä alibudjetointikysymys, jota nyt yritetään tällä lailla sitten aikaistaa, sitä kertakorvauksen maksamista, mutta meillähän ei ole vieläkään tiedossa kunnista, mitkä ovat inflaatiovaikutukset tälle vuodelle, puhumattakaan ensi vuodesta. Me ei tiedetä, mitkä ovat palkkaratkaisut. Me tiedetään kyllä, että sote-ala on tehnyt oman palkkaratkaisun, mutta kun se on sidottu samalla tavalla kuin koko kuntakenttä teollisuuden, teknologiateollisuuden ja muiden, ratkaisuihin, niin voi olla, että se ei ole se viimeinen luku vielä sieltä puolelta", sanoi ministeri Paatero.

Lähetekeskustelun jälkeen asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Hyvinvointialue-esityksen lisäksi eduskunta kävi 1.12.2022 lähetekeskustelut muun muassa esityksistä poliisilain muuttamisesta (HE 275/2022 vp), elintarvikemarkkinalain muuttamisesta (HE 283/2022 vp), metsätuhojen torjunnasta (HE 284/2022 vp), kalastuslain muuttamisesta (HE 285/2022 vp) ja metsästyslain muuttamisesta (HE 288/2022 vp).

Keskustelujen jälkeen asiat lähetettiin valiokuntakäsittelyyn.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää