EU:n kil­pai­lu­kyky­mi­nis­te­rit kokoontuvat Brysselissä 7.–8.12.2023

07.12.2023 08:44

EU:n kilpailukykyneuvosto kokoontuu Brysselissä 7.–8.12.2023. Sisämarkkinat ja teollisuuspolitiikka -kokoonpanon kokouksessa 7.12. Suomea edustaa työministeri Arto Satonen. Tutkimuksesta, innovaatioista ja avaruudesta vastaavien ministerien kokouksessa 8.12. Suomea edustaa elinkeinoministeri Wille Rydman.

Sisämarkkinat ja teollisuuspolitiikka -kokoonpanon kokouksessa tavoitellaan yleisnäkemystä nettonollateollisuutta koskevasta ehdotuksesta. Ehdotuksella tavoitellaan EU:n vahvempaa omavaraisuutta keskeisimmissä nettonollateknologioissa mm. sujuvoittamalla luvitusta. Suomelle on keskeistä, että EU:ssa mahdollistetaan laajasti eri teknologiaratkaisut jättäen tilaa myös innovaatioille.

Lisäksi neuvosto keskustelee pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kiellosta unionin markkinoilla. Koska pakkotyön aiheuttamat globaalit ongelmat ovat merkittäviä, Suomi on pitänyt EU:n sääntelyä asiassa perusteltuna työntekijöiden perusoikeuksien ja työolojen globaalin parantamisen näkökulmasta.  

Tutkimuksesta, innovaatioista ja avaruudesta vastaavien ministerien kokouksen on määrä hyväksyä päätelmät tutkimuksen ja innovoinnin vaikutuksesta päätöksentekoon. Lisäksi kokouksessa on tarkoitus hyväksyä komission esitys neuvoston suositukseksi eurooppalaisesta kehyksestä tutkimus-, innovointi- ja yrittäjyysosaajien houkuttelemiseksi Eurooppaan ja heidän pitämisekseen Euroopassa. 

Politiikkakeskustelun aiheena on tutkimuksen hyödyntäminen talouden ja teollisuuden elpymisen ja palautumisen välineenä. Suomi kannattaa toimia, joilla edistetään kaikkien toimijoiden mahdollisuuksia hyötyä tutkimustoiminnan tuloksista mahdollisimman laaja-alaisesti.

Avaruusasioissa neuvoston on määrä hyväksyä päätelmät avaruusliikenteen hallinnan nykytilasta. Avaruusministerit keskustelevat myös EU:n avaruuspolitiikan tulevaisuudesta muuttuvassa maailmassa. Suomi kannattaa avaruuspohjaisten palveluiden saatavuuden varmistamista, avaruustoiminnan turvallisuutta ja avaruuden tilannetietoisuutta parantavia toimia.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää