EU:n te­ko­ä­ly­ase­tuseh­do­tuk­seen muutoksia

31.10.2022 07:24

EU:n tavoitteena on luoda tekoälyn käytölle unionin yhteiset pelisäännöt. Tekoälyasetuksen tavoitteena on varmistaa, että tekoälyn käyttö on turvallista kaikille yrityksille ja ihmisille. Alkuperäiseen asetusehdotukseen on tehty muutoksia, joista valtioneuvosto informoi eduskuntaa.

Valtioneuvosto antoi 26.10.2022 tekoälyasetusehdotuksen U-jatkokirjeen eduskunnalle. Valtioneuvosto antaa U-kirjeen informoidessaan eduskuntaa EU-asioista, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan. 

Ensimmäinen U-kirje tekoälyasetusehdotuksesta annettiin eduskunnalle toukokuussa 2021.
EU:n neuvoston työryhmäkäsittelyssä asetusehdotukseen on tehty muutoksia, jotka esitellään eduskunnalle nyt annetussa U-jatkokirjeessä.

Tekoälyn määritelmän tulee kattaa vain aito tekoäly

Muokatussa asetusehdotuksessa tekoälyn määritelmää on rajattu. Suomelle on tärkeää, että tekoälyjärjestelmän määritelmä kattaa vain sellaiset järjestelmät, joita aidosti voidaan pitää tekoälynä. 

Suomen pyrkimyksenä on, ettei asetus koskisi sääntöpohjaista automaatiota, eli järjestelmiä, jotka soveltavat ihmisen määrittämiä sääntöjä ja ohjeita automaattisesti. Suomi on ollut aloitteellinen tekoälyn määritelmän kaventamisessa, jotta pystytään esimerkiksi varmistamaan, että tiettyjen jo käytössä olevien automaattisen päätöksenteon järjestelmien käyttöä voidaan jatkaa.

Asetusehdotukseen on lisätty yleiskäyttöisten tekoälyjärjestelmien (general purpose AI systems) sääntelyä. Yleiskäyttöisiä tekoälyjärjestelmiä käytetään monissa eri tarkoituksissa esimerkiksi kuvan- ja äänen tunnistamiseen, tuottamiseen ja kielenkääntämiseen. 

Lisäksi asetukseen on lisätty sääntelyä korkean riskin tekoälyjärjestelmien testaamisesta tosielämän olosuhteissa.

Tavoitteena EU-maiden yleisnäkemys joulukuussa

Suomen mukaan tekoälyjärjestelmien kokeilua ja testaamista koskevan sääntelyn tulee tukea innovointia, eikä se saa asettaa kohtuuttomia esteitä järjestelmien markkinoille tulolle. 

Suomelle on tärkeää, että yleiskäyttöisille tekoälyjärjestelmille asetettavat vaatimukset ovat oikeasuhtaisia. Lisäksi tulee tarkastella kriittisesti sitä, missä määrin korkean riskin tekoälyjärjestelmille asetettavia vaatimuksia tulisi laajentaa koskemaan yleiskäyttöisiä järjestelmiä. Suomen tavoitteena on, etteivät asetuksen velvoitteet kohdistu kotitalouksien yksityisessä käytössä oleviin tekoälyjärjestelmiin. 

Tämänhetkisen EU-puheenjohtajamaa Tšekin tavoitteena on EU-maiden yleisnäkemyksen saavuttaminen televiestintäneuvoston kokouksessa joulukuussa 2022.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää