EU:n ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­rit päättävät 16.3.2023 teollisuuden ja ko­tie­läin­ti­lo­jen päästöjen vähentämisestä

15.03.2023 16:17

Euroopan unionin ympäristöministereillä on tavoitteena hyväksyä 16.3.2023 yleisnäkemys komission ehdotuksesta teollisuuspäästödirektiivin päivittämiseksi. Neuvoston asialistalla on myös komission ehdotukset, jotka koskevat pakkaus- ja pakkausjäteasetusta, asetusta hiilenpoistojen sertifioinnista sekä yhdyskuntajätevesidirektiivin päivittämistä. Suomea edustaa Brysselissä valtiosihteeri Terhi Lehtonen.

Teollisuuspäästödirektiivillä pyritään vähentämään suurista teollisuuslaitoksista ja eläinsuojista aiheutuvia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään sekä päästöistä johtuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Päivityksessä halutaan laajentaa direktiivi koskemaan myös kaivoksia ja suuria nautatiloja. Direktiiviä sovellettaisiin jatkossa myös nautatiloihin ja yhdistelmätiloihin, joiden eläinyksikkömäärä on 350. Lisäksi siipikarjatilojen eläinyksikkömäärä olisi 280. Nautojen ja sikojen laajaperäinen kasvatus rajattaisiin soveltamisalan ulkopuolelle tietyin ehdoin.

Teollisuuspäästödirektiivillä säädellään EU:n alueella noin 52 000 teollisuuslaitoksen ja kotieläintilan päästöjä. Suomessa on noin 1 000 teollisuuslaitosta tai suurta eläinsuojaa, jotka kuuluvat nykyisen direktiivin soveltamisalaan. Soveltamisalaan kuuluisi komission päivitysehdotuksen perusteella noin 2 400 laitosta.

Suomen tavoite on, että neuvosto hyväksyy yleisnäkemyksen. Suomi toivoisi kuitenkin, että kaikkien eläinten eläinyksikkörajaa pidettäisiin lähempänä komission alkuperäistä ehdotusta, jotta nykyistä suurempi osa eläintilojen päästöistä olisi direktiivin soveltamisalan piirissä. Ehdotuksen piirissä olevien eläinsuojia on Suomessa jo pidemmän aikaa säädelty parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti ja ehdotuksella sääntely laajenisi vastaavaksi myös muissa EU-maissa. 

Yleisnäkemys koskee myös teollisuuslaitosten päästöjen sääntelyn vähimmäisvaatimuksia EU-maissa. Uutena kaikilla teollisuuslaitoksilla tulisi olla jatkossa käytössä ympäristöjärjestelmä ja siirtymäsuunnitelma vuosille 2030–2050 kohti puhdasta ja ilmastoneutraalia tuotantoa, joka ottaa huomioon kiertotalouden periaatteet. Näiltä osin Suomi on tyytyväinen saavutettuun kompromissiratkaisuun.

Ministerit keskustelevat myös ehdotuksesta, jonka tarkoituksena on perustaa hiilenpoistoja koskeva EU:n sertifiointikehys. Ehdotuksen tavoitteena on helpottaa laadukkaiden hiilipoistotoimien, kuten hiiliviljelyn, hiilen tuotteisiin varastoinnin ja pysyväisvarastoinnin, käyttöönottoa EU:ssa. Valtioneuvosto pitää hyvänä EU-tason lähestymistapaa, mutta ehdotus jättää epäselväksi, miten asetuksella voidaan edistää kunnianhimoisten kansallisten ja EU-tason pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää