Euroopan unionin tie­to­jär­jes­tel­mien yh­teen­toi­mi­vuut­ta tiivistetään

31.10.2022 07:00

Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuutta kehittämällä parannetaan Schengen-alueella oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden hallintaa. Kokonaisuuteen kuuluu useita laajoja EU-tietojärjestelmiä, jotka liittyvät sisäiseen turvallisuuteen, muuttoliikkeen hallintaan ja matkustamiseen. Kehystä koskevat EU-asetukset hyväksyttiin vuonna 2019. Valtioneuvosto esitti 27.10.2022 Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koskevan lain vahvistamista. Tasavallan presidentti vahvisti lain tulemaan voimaan 15.11.2022.

Laki antaa poliisille, Tullille ja Rajavartiolaitokselle mahdollisuuden tehdä kyselyjä henkilön tunnistamiseksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteisestä henkilöllisyystietovarannosta.

Henkilön tunnistus on edellytys luotettavalle vi­ran­omais­toi­min­nal­le

EU-asetusten tarkoituksena on yksinkertaistaa viranomaisten pääsyä tietoihin, suojata EU:n ulkorajoja, parantaa muuttoliikkeen hallintaa ja lisätä sisäistä turvallisuutta. Henkilön luotettava ja oikea tunnistaminen on myös edellytys luotettavalle viranomaistoiminnalle.

EU:n yhteentoimivuusasetukset koskevat seuraavia EU-tason tietojärjestelmiä:

•    EU:n viisumitietojärjestelmä (VIS),

•    Schengenin tietojärjestelmä (SIS),

•    rajanylitystietojärjestelmä (EES),

•    Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS) ja

•    kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskeva tietojärjestelmä (ECRIS-TCN).

Kokonaisuuteen on tarkoitus liittää myös uudistettu turvapaikanhakijoiden sormenjälkitietojärjestelmä (Eurodac). Järjestelmät täydentävät toisiaan ja, lukuun ottamatta Schengenin tietojärjestelmää, niihin tallennetaan vain kolmansien maiden kansalaisia koskevia tietoja.

EU:n tur­val­li­suus­tie­to­jär­jes­tel­mien tiedot kootaan yhteen

Tietojärjestelmien yhteentoimivuus toteutetaan neljällä komponentilla:

  • 1. Eurooppalainen hakuportaali, jonka kautta voidaan tehdä samanaikaisia hakuja useissa tietojärjestelmissä ml. biometriset tiedot.
  • 2. Yhteinen biometrinen tunnistuspalvelu, jonka avulla yhteen järjestelmään tallennettavat biometriset tiedot ovat vertailukelpoisia. 
  • 3. Yhteinen henkilöllisyystietovaranto, johon tallennetaan henkilötiedot, biometriikka ja matkustusasiakirjan tiedot. 
  • 4. Rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistin, joka tarkistaa, löytyykö samoilla tiedoilla henkilöitä useammista järjestelmistä, jotta voidaan havaita mahdolliset rinnakkaishenkilöllisyydet.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: sisäministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää