Hallituksen esitys: Kiin­teis­tön­han­kin­ta ei saa uhata kansallista turvallisuutta

21.10.2022 10:43

Hallitus antoi 20.10.2022 eduskunnalle esityksensä kiinteistöomistuksen valvontaa koskevan lainsäädännön kehittämisestä. Hallitus esittää tarkennuksia eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annettuun lakiin, valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annettuun lakiin ja etuostolakiin. Asiaa valmistellut työryhmä luovutti mietintönsä puolustusministeriölle 23.6.2022. 

Lupalakiin esitetään lisättäväksi, ettei kiinteistönhankinta saisi uhata kansallista turvallisuutta. Lupahakemus voitaisiin hylätä, jos hankittava kiinteistö ei todellisuudessa soveltuisi hakemuksessa ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Puolustusministeriölle esitetään myös laajempia tiedonsaantioikeuksia sekä oikeutta selvittää kiinteistön hankinnan rahoitus ja sen alkuperä.

Lakimuutosten myötä valtiolla olisi etuosto-oikeus, jos se olisi tarpeen kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Valtiolla olisi myös etuosto-oikeus kiinteistöihin, jotka sijaitsevat enintään 1 000 metrin etäisyydellä Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen kohteista. Kolmen kuukauden määräaikaa valtion etuosto-oikeuden käyttämisen päättämisestä pidennettäisiin neljään kuukauteen. Samalla esitetään, että valtion etuosto-oikeus olisi ensisijainen suhteessa kunnan etuosto-oikeuteen.

Lakiehdotukset tulisivat voimaan vuoden 2023 alusta

Laki eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta ja laki valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla tulivat voimaan vuoden 2020 alussa. Nyt esitettävillä tarkennuksilla pyritään vahvistamaan lakien toimivuutta, vastaamaan nykyistä paremmin laeille asetettuihin tavoitteisiin ja ennakoimaan tulevaisuuden lainsäädännöllisiä tarpeita. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää kiinteistönostajien oikeuksia ja velvollisuuksia.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain, valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain ja etuostolain 1 §:n muuttamisesta HE 222/2022 vp.

Lähde: puolustusministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää