Hallituksen esitys lääkehuollon kus­tan­nus­te­hok­kuu­den parantamisesta eduskuntaan

31.10.2022 07:08

Esityksen tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta alentamalla lääkkeiden käyttäjien lääkkeistä maksamia hintoja sekä valtion lääkekorvausmenoja.

Esitys liittyy lääkeasioiden uudistukseen, jonka tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta, varmistaa lääkitysturvallisuus ja -neuvonta sekä palveluiden sujuvuus, saatavuus ja saavutettavuus. 

Ehdotetut toimenpiteet alentaisivat lääkkeiden hintoja. Tämä vähentäisi lääkkeiden käyttäjien lääkekustannuksia ja valtion lääkekorvausmenoja. Vähentämällä valtion lääkekorvausmenoja voidaan ohjata rahoitusta hyvinvointialueille ja mahdollistetaan osaltaan valtion rahoitus hoivahenkilöstön vähimmäismitoitukselle.

Esityksessä ja sen liitteinä olevissa asetusluonnoksissa ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:

  • edullisimpien biologisten lääkkeiden määräämistä tehostettaisiin
  • astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettyjä inhaloitavia lääkevalmisteita hyväksyttäisiin nykyistä laajemmin apteekkivaihto- ja viitehintajärjestelmän piiriin
  • viitehintaryhmien määräytymisperusteita muutettaisiin
  • reseptilääkkeiden lääketaksaa muutettaisiin leikkaamalla apteekkien myyntikatteen osuutta reseptilääkkeiden vähimmäismyyntihinnasta
  • apteekkiveron perusteesta vähennettäviin eriin lisättäisiin uusi kohta
  • kaikki biologisia lääkkeitä koskevat reseptit olisivat voimassa jatkossa yhden vuoden ajan
  • siirtymäaikaa, jonka kuluessa sähköisten lääkemääräysten tiedot voitaisiin luovuttaa potilaalle hyvinvointisovelluksen kautta, esitetään pidennettäväksi

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi niiden yhteydessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Hallituksen esitys eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi HE 245/2022 vp.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää