Hallituksen esitys ylimääräisestä lapsilisästä eduskuntaan

24.10.2022 10:47

Esityksessä ehdotetaan, että joulukuussa 2022 kaikille lapsilisän saajille maksettaisiin ylimääräinen lapsilisäerä. Tämä toteutettaisiin siten, että ylimääräinen lapsilisä ei vaikuttaisi toimeentulotuen määräytymiseen.

Lapsiperheiden ostovoiman lisäämiseksi joulukuun 2022 lapsilisä maksettaisiin lapsilisän saajille kaksinkertaisena.  Joulukuulta 2022 maksettava lapsilisän korotus olisi yhtä suuri kuin vanhemmalle tai muulle huoltajalle myönnetty lapsilisä. Maksettava määrä riippuisi siten lasten lukumäärästä. Myös yksinhuoltajakorotus maksettaisiin korotettuna.

Toimeentulotukea myönnettäessä ei otettaisi huomioon kaksinkertaista lapsilisää tavanomaisen lapsilisän määrän ylittävältä osalta. Tämän tarkoituksena on, että perustoimeentulotukea saavat hyötyisivät tuesta täysimääräisesti.

”Hallitus päätti budjettiriihessä ostovoimapaketista, jolla tuetaan erityisesti pienituloisia ja lapsiperheitä elinkustannuksien noustessa. Ylimääräisen lapsilisän osalta on tärkeää, että sen saavat täysimääräisesti myös toimeentulotukea saavat pienituloisimmat kotitaloudet”, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 neljänteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lait olisivat voimassa 1.–31.12.2022.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta HE 235/2022 vp.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää