Hallitus esittää kuntien ja hy­vin­voin­tia­luei­den hal­lin­to­sään­töön määräyksiä häi­riö­ti­lan­tei­ta ja poikkeusoloja varten

14.11.2022 08:00

Hallitus esittää, että kunnan ja hyvinvointialueen hallintosäännössä on oltava määräykset häiriötilanteita ja valmiuslain mukaisia poikkeusoloja varten. Muutos on tarpeen, jotta kuntien ja hyvinvointialueiden varautumista erilaisiin uhka- ja riskitilanteisiin voidaan parantaa.

Hallintosääntöön lisättävät määräykset edesauttavat kunnan ja hyvinvointialueen hallinnon ja päätöksenteon toimintaedellytyksiä myös poikkeusolojen ja häiriötilanteiden aikana.

Lakimuutosten mukaan hallintosäännössä on oltava tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä valtuuston toiminnasta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. Määräysten tarkempi sisältö jää valtuustojen päätettäviksi. 

Muutokset koskevat myös kuntayhtymiä ja hyvinvointiyhtymiä.

Kuntalakiin ja hyvinvointialueesta annettuun lakiin ehdotettujen muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian vuoden 2023 alusta. Hallintosääntöjen on oltava lakien mukaiset viimeistään 30.6.2023.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 90 §:n ja hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n muuttamisesta HE 256/2022 vp.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää