Hallitus esittää muutoksia ener­gia­ve­ro­tuk­seen 1.1.2023

25.10.2022 10:39

Hallituksen esityksessä HE 152/2022 ehdotetaan muutettavaksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia, nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia ja valmisteverotuslakia.

Keskeisimmät muutokset ovat:

 • Kestävä lämmitysbiokaasu:
  • Lämmityksessä ja työkoneissa käytettävän kestävän biokaasun verotukea pienennettäisiin. Verottomuus poistuisi ja jatkossa biokaasu olisi valmisteverollista. Katso uudet verotasot alla olevasta taulukosta.
  • Kestävän lämmitysbiokaasun energiasisältöveron määrä olisi muiden kaasumaisten liikenne- ja lämmityspolttoaineiden yleisestä verotasosta (10,33 euroa megawattitunnilta) poiketen energiaverodirektiivin vähimmäisverotason mukainen eli 1,20 euroa megawattitunnilta.
  • Muita polttoaineita alemman verotason EU-oikeudellinen hyväksyttävyys perustuisi ryhmäpoikkeusasetukseen.
  • Hiilidioksidivero määräytyisi energiaveromallin mukaisesti. Valtaosa biokaasusta olisi hiilidioksidiverotonta. 
 • Sähköpolttoaineet:
  • Muuta kuin biologista alkuperää olevien nestemäisten tai kaasumaisten uusiutuvien polttoaineiden, eli ns. sähköpolttoaineiden, verotusta tarkennettaisiin. Tällä selkeytetään, mitä verotasoa niihin sovelletaan liikenne-, lämmitys- ja työkonekäytössä.
  • Vero muodostuisi muiden energiatuotteiden tavoin sähköpolttoaineen ominaisuuksien perusteella energiasisältö- ja hiilidioksidiverosta sekä huoltovarmuusmaksusta.
  • Vedyn verotukseen ei ehdoteta muutoksia, vaan se säilyisi edelleen verottomana. 
 • Valmisteverotuslakiin tehtäisiin eräitä lakiteknisiä muutoksia. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait tulisivat voimaan 1.1.2023. Valmisteverotuslain muuttamisesta annettu laki tulisi voimaan 13.2.2023.

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta HE 152/2022 vp.

Lähde: Verohallinnon tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää