Hallitus esittää muutoksia työ­suo­je­lu­la­kiin alipalkkauksen ja si­säil­maon­gel­mien valvonnan kehittämiseksi

23.11.2022 07:06

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia. Työsuojeluviranomaisen valtuuksia alipalkkauksen valvonnassa laajennettaisiin. Lisäksi työsuojeluviranomaiselle tulisi ilmoitusvelvollisuus rakennusten sisäilma-asioista.

Ehdotuksessa työsuojeluviranomaisen toimivaltuuksia alipalkkauksen valvonnassa laajennettaisiin siten, että työnantajalle voidaan antaa kirjallinen kehotus ja velvoittava hallintopäätös sekä uhkasakko. Näin voitaisiin toimia tilanteissa, jotka koskevat työnantajan velvollisuutta maksaa lain ja yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, jonka peruste ja määrä ovat selkeät. Työsuojeluviranomainen ei kuitenkaan ratkaisisi työntekijöiden palkkausta koskevia tulkintariitoja. 

Kehotusmenettelyn laajentamisen lisäksi hallitus ehdottaa, että alipalkkaukseen puuttumisen tehostamiseksi työsuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuus poliisille koskisi jatkossa myös rikoslain mukaisia petos- ja kiskontarikoksia. Ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen edistäisi sitä, että poliisin esitutkinnassa otettaisiin huomioon nykyistä laajemmin tapaukseen mahdollisesti soveltuvat rikostunnusmerkistöt.

Lakimuutosten tavoitteena on tehostaa työntekijöiden palkkausta koskevien säännösten noudattamista työmarkkinoilla ja turvata työntekijöiden asemaa laajentamalla työsuojeluviranomaisen valvontatoimivaltuuksia. Tavoitteena on myös ehkäistä sellaisten työmarkkinoiden muodostumista, joissa palkkauksen vähimmäistason noudattamista merkittävässä määrin laiminlyödään. Esityksen tavoitteena on osaltaan myös harmaan talouden tehokkaampi torjunta.

”Hallitus on sitoutunut selvittämään keinoja alipalkkaukseen puuttumiseksi. Työsuojeluviranomaisen toimivaltuuksien tehostaminen ja alipalkkaustilanteiden arviointi aktiivisemmin myös rikoslain mukaisena petoksena tai kiskontana ovat tärkeitä askelia alipalkkauksen ja kahden kerroksen työmarkkinoiden torjumiseksi”, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen sanoo.

Samassa yhteydessä lakiin tehtäisiin muutoksia sisäilma-asioiden osalta. Ehdotuksessa työsuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuutta muille viranomaisille laajennettaisiin siten, että viranomaisen tulisi jatkossa ilmoittaa rakennusten sisäilmastoon ja kunnossapitoon liittyvistä epäkohdista kunnan terveydensuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisille. Lakimuutoksen tavoitteena on edistää sisäilma-asioista aiheutuvien terveyshaittojen korjaamista rakennuksissa tehostamalla tiedonkulkua toimivaltaisten viranomaisten välillä.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2023.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta HE 303/2022 vp.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää