Hallitus esittää uutta so­ti­las­ajo­neu­vo­la­kia

21.10.2022 09:50

Hallitus antoi 20.10.2022 eduskunnalle esityksen sotilasajoneuvolaiksi ja laiksi tieliikennelain muuttamisesta. Tällä hetkellä voimassa olevassa ajoneuvolaissa ei ole sotilasajoneuvoja koskevaa erityissääntelyä, joten nyt valmisteltu lakiesitys selkeyttäisi sotilasajoneuvojen ja muiden ajoneuvojen välistä säädöspohjaa.

Uudessa sotilasajoneuvolaissa säädetään sotilasajoneuvojen ja niiden yhdistelmien luokituksesta, teknisistä ominaisuuksista sekä sotilasajoneuvojen hyväksymisestä, rekisteröinnistä ja katsastuksesta. Samalla selkiytetään Pääesikunnan ja liikenne- ja viestintäviraston välistä suhdetta ajoneuvojen valvonnassa. Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto toimisi jatkossa selkeämmin valvontaviranomaisena puolustushallinnossa ja sillä olisi määräyksenantovaltuudet sotilasajoneuvojen teknisistä seikoista.

Samalla tieliikennelakiin tehtäisiin uudesta sotilasajoneuvolaista johtuvat teknisluonteiset muutokset. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Hallituksen esitys eduskunnalle sotilasajoneuvolaiksi ja laiksi tieliikennelain muuttamisesta HE 221/2022 vp.

Lähde: puolustusministeriön tiedote

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää