Hallitus linjasi de­mo­kra­tia­po­li­tii­kan tavoitteista 2020-luvulla

04.11.2022 07:00

Periaatepäätös suomalaisen demokratiapolitiikan tavoitteista 2020-luvulla hyväksyttiin 3.11.2022 valtioneuvoston yleisistunnossa. Tavoitteena on, että Suomi kuuluu jatkossakin maailman demokraattisimpien maiden joukkoon. 

Periaatepäätöksen valmistelussa on hyödynnetty pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältyvän Kansallinen demokratiaohjelma 2025 -hankkeen kansalaisyhteiskuntaa ja osallisuutta edistävää työtä. Periaatepäätös valmisteltiin avoimesti ja vuorovaikutteisesti, sidosryhmiä laajasti kuullen. 

Demokratiapolitiikalla pyritään muun muassa varmistamaan, että ihmisten osallistumisoikeudet toteutuvat Suomessa yhdenvertaisesti, eikä ketään jätetä yhteiskunnan ulkopuolelle.

- Meillä Suomessa demokratian perinne on vahva, mutta epävakaassa maailmantilanteessa on entistä tärkeämpää johdonmukaisesti suojella ja vahvistaa demokratiaamme. Pidän myös erittäin tärkeänä edistää demokratiakehitystä EU:ssa ja kansainvälisesti. Demokratiapoliittisen periaatepäätöksen tarkoituksena on viitoittaa demokratian kehittämistä yli hallituskausien, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Demokratian edistäminen on pitkäjänteistä työtä

Periaatepäätös sisältää kuusi keskeistä linjausta: 

  • Vaalijärjestelmä on toimiva, turvallinen ja luotettava. Jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet ja riittävät valmiudet käyttää vaalioikeuksiaan.
  • Suomessa on käytössä monipuoliset osallistumismahdollisuudet ja yhä useampi käyttää osallistumisoikeuksiaan. Hallinto toimii avoimesti ja vuorovaikutteisesti, mikä vahvistaa luottamusta. Päätöksenteko on tietoperusteista.
  • Demokratia-, ihmisoikeus- ja mediakasvatus sekä jatkuva oppiminen tukevat osallistumisoikeuksien toteutumista.
  • Mediaympäristö on moniääninen ja moninainen, ja yhteiskunnallinen keskustelukulttuuri mahdollistaa kaikkien osallistumisen.
  • Aktiivinen ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on keskeinen osa toimivaa demokratiaa.
  • Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n demokratiatyöhön ja tukee kansainvälistä demokratiakehitystä.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä, yli hallituskausien ulottuvaa demokratiapolitiikkaa ja hallinnonalojen rajat ylittävää yhteistyötä. 

Demokratian tilaa ja tulevaisuutta käsitellään seminaarissa 29. marraskuuta

Demokratian tilaa ja tulevaisuutta käsitellään suomalaisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta oikeusministeriön järjestämässä seminaarissa 29.11.2022 Säätytalossa Helsingissä.

Lähde ja lisätietoja: oikeusministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää