Hankinta-Suomi: Ylin johto tarvitsee tietoa hankinnoista

08.06.2023 08:00

Julkisen sektorin ylin johto arvostaa kokonaisnäkymää organisaationsa hankintoihin ja niihin liittyviin tunnuslukuihin. Hankinta-Suomi-ohjelman ja Hansel Oy:n toteuttama ja pilotoima uusi johdon hankintanäkymä on esimerkki työkalusta, jollaisen ylin johto kokee hyödylliseksi organisaationsa johtamisessa.

Pilotoitu johdon hankintanäkymä tuo esille hankintojen euromääräisen merkityksen, miten hankinnat tukevat strategisten tavoitteiden saavuttamista, hankintojen vaikutuksia sekä tukee johtoa säännöllisessä seurannassa, poikkeamiin reagoimisessa ja strategisten päätösten tekemisessä. 

Pilotointiin osallistuivat monipuolisesti koko julkiselta sektorilta sisäministeriö, Geologian tutkimuskeskus, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Business Finland, Riihimäen ja Joensuun kaupungit sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialue.

Johdon hankintanäkymä on valtionhallinnon kirjanpitoyksiköiden sekä sellaisten organisaatioiden, jotka ovat toimittaneet Hanselille ostolaskuaineiston, avoimesti hyödynnettävissä Hanselin verkkopalvelussa. Ylimmällä johdolla tarkoitetaan johtoryhmien jäseniä, jotka vastaavat hankinnoista. 

Pilotoinnissa kehitetty johdon hankintanäkymä toimii hyvänä lähtökohtana

Pilotoinnin perusteella ylin johto tarvitsee tietoa hankinnoista voidakseen määrittää tavoitteita, tunnistaakseen tarvittavia resursseja, antaakseen ohjausta, seuratakseen edistystä sekä käynnistääkseen tarvittavia kehittämistoimenpiteitä.

”Organisaation sisäinen keskustelu johdolle raportoitavista tiedoista on onnistumisen kannalta olennaista. Tunnuslukujen merkitys ja painoarvot vaihtelevat organisaatioittain ja on tärkeää sisäisesti keskustella, miten lukuja tulkitaan ja hyödynnetään käytännössä”, arvioi pilotointiin osallistunut tulosaluejohtaja Jouni Peltomaa HSY:stä.

Han­kin­ta­tie­dol­le on useita strategisia hyö­dyn­tä­mis­koh­tei­ta

”Hankintatietoa voi hyödyntää strategisesti, esimerkiksi organisaatioiden välisessä vertailussa, benchmarkkauksessa, hankintojen kytkemisessä organisaation strategiaan ja arvoihin sekä oman hankintaprosessin toimivuuden analysoinnissa”, toteaa talousjohtaja Kari Ora Riihimäen kaupungilta.

Johdon hankintanäkymän pilotointi on osa Hankinta-Suomi-ohjelmaa ja kansallista julkisten hankintojen strategiaa. Ohjelman tavoitteena on muun muassa edistää hankintojen johtamista strategisena toimintona sekä hyödyntää hankintojen potentiaalia tavoitteiden saavuttamisessa.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää