He­le­nin ja Läm­pöYk­kö­sen yri­tys­kau­pan kä­sit­te­ly­mää­rä­ai­kaa pi­den­net­ty 26.1.2023 saakka

23.11.2022 07:30

Markkinaoikeus on pidentänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastossa tutkittavana olevan Helenin ja LämpöYkkösen välisen yrityskaupan käsittelymääräaikaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloitti 15.8.2022 jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa energiayhtiö Helen ja lämpöpumppuihin erikoistunut LämpöYkkönen perustavat yhteisyrityksen. Yhteisyritys tarjoaisi lämpöpumppujärjestelmiä erityisesti suurille taloyhtiö-, yritys- ja julkisyhteisöasiakkaille. Viraston alustavan arvion perusteella yrityskauppa johtaisi haitallisiin kilpailuvaikutuksiin kaukolämpöön liitettävien lämpöpumppujen markkinoilla Helenin kaukolämpöverkon alueella.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto haki markkinaoikeudelta käsittelyajan pidentämistä 26.1.2023 asti. Alkuperäinen määräaika olisi päättynyt 18.11.2022. Lyhyempi määräaika ei olisi ollut riittävä asian käsittelyn päättämiseksi ottaen huomioon selvitysten vaihe ja edelleen avoinna olevat ratkaisuvaihtoehdot.

Markkinaoikeus katsoi, että määräaikaa on syytä pidentää hakemuksen mukaisesti yrityskauppailmoituksen tehneiden yhtiöiden vastustuksesta huolimatta.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää