Hen­ki­lö­to­dis­te­lun vi­deo­tal­len­nuk­sen hankintapäätös on tehty

21.02.2024 08:09

Kä­rä­jä­oi­keu­des­sa vas­taa­no­tet­ta­vas­ta suul­li­ses­ta to­dis­te­lus­ta teh­dään jat­kos­sa kuva- ja ää­ni­tal­len­ne. Oi­keu­den­käyn­tien tal­len­ta­mis­rat­kai­sun toi­mit­ta­jas­ta on nyt teh­ty han­kin­ta­pää­tös.

Audico Systems Oy valittiin 7.12.2023 tehdyllä päätöksellä todistelun tallennuksesta vastaavan ratkaisun toimittajaksi. Tarjouspyyntö julkaistiin 11.10.2023, ja tarjousten toimittamisen määräajaksi asetettiin 13.11.2023. Saadut tarjoukset vertailtiin tarjouspyynnöllä ilmoitetun mukaisesti.

Hankintasopimus on nyt allekirjoitettu, ja sopimuskausi on sen myötä alkanut.

Hankinta sisältää tietojärjestelmäratkaisun, joka mahdollistaa videotallennuksen oikeudenkäynnissä. Ratkaisu asennetaan käräjäoikeuksien saleihin, ja sitä tullaan käyttämään äänentallennuksessa myös hovioikeuksissa ja korkeimmassa oikeudessa.

Ratkaisun hankinta on toteutettu hankintalain mukaisena neuvottelumenettelynä, joka käynnistyi helmikuussa 2023. Neuvottelumenettely on monivaiheinen hankintamenettely, joka pitää sisällään muun muassa alustavan tarjouspyynnön julkaisun, tarjoajien alustavat tarjoukset, neuvottelutilaisuudet sekä lopullisen tarjouspyynnön julkaisun.

Henkilötodistelun vastaanottaminen käräjäoikeudessa tehdyltä kuva- ja äänitallenteelta on uudistus, joka pyrkii muun muassa tehostamaan oikeudenkäyntimenettelyä ja vähentämään muutoksenhausta asianosaisille aiheutuvia kustannuksia ja muita haitallisia vaikutuksia, kuten syytetyn kohtaamista uudelleen.

Lähde: Tuomioistuinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää