Huhtikuussa voimaan tulevaa lainsäädäntöä

30.03.2022 09:56

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan huhtikuussa 2022.

Huhtikuussa voimaan tulevat muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset:

 • Lääkelaki on muutettu L:lla 1258/2021.
 • L henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa on korvattu L:lla 1301/2021.
 • Vankeuslaki on muutettu L:lla 1302/2021.
 • Tutkintavankeuslaki on muutettu L:lla 1303/2021.
 • L yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta on muutettu L:lla 1304/2021.
 • L valvotusta koevapaudesta on muutettu L:lla 1305/2021.
 • L yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta on muutettu L:lla 1306/2021.
 • Rikoslaki on muutettu L:lla 1307/2021.
 • L henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa on muutettu L:lla 1308/2021.
 • L henkilötietojen käsittelystä Tullissa on muutettu L:lla 1309/2021.
 • L Vankiterveydenhuollon yksiköstä on muutettu L:lla 1310/2021.
 • Uusi MtMA mikrobilääkkeiden käyttöä koskevien tietojen toimittamisesta 104/2022.
 • VNA ilmailulta rajoitetuista alueista on muutettu VNA:lla 113/2022.
 • VNA maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020–2025 myönnettävästä tuesta on muutettu VNA:lla 160/2022.
 • Kirjanpitolaki on muutettu L:lla 167/2022.
 • VNA vankeudesta on muutettu VNA:lla 168/2022.
 • VNA tutkintavankeudesta on muutettu VNA:lla 169/2022.
 • VNA yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta on muutettu VNA:lla 170/2022.
 • VNA valvotusta koevapaudesta on korvattu VNA:lla 171/2022.
 • VNA yhdistelmärangaistukseen kuuluvan valvonta-ajan täytäntöönpanosta on korvattu VNA:lla 172/2022.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta on korvattu SosTMA:lla 174/2022.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista on muutettu SosTMA:lla 175/2022.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten on muutettu SosTMA:lla 176/2022.
 • YMA Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista on korvattu YMA:lla 180/2022.
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta on korvattu päätöksellä 183/2022.
 • VNA alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta on muutettu VNA:lla 187/2022.
 • VNA vesienhoidon järjestämisestä on muutettu VNA:lla 188/2022.
 • VNA orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta on korvattu VNA:lla 189/2022.
 • TEMA työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista on korvattu TEMA:lla 190/2022.
 • Lääkeasetus on muutettu VNA:lla 192/2022.
 • VNA lääketaksasta on muutettu VNA:lla 193/2022.
 • SosTMA lääkevaihdosta on muutettu SosTMA:lla 194/2022.

Uusien säädösten ja säädösmuutosten listausta varten lainsäädäntöä on seurattu Suomen Säädöskokoelman numeroon 194/2022, joka on ilmestynyt 30.3.2022.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää