Il­mas­to­po­li­tii­kan pyöreä pöytä: Vihreän siirtymän rahoitusta suunnattava erityisesti isoihin inframuutoksiin

31.10.2022 07:28

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä korostaa, että vihreän siirtymän rahoitusta tarvitaan erityisesti suurten inframuutosten mahdollistamiseen. Investointiympäristön ennakoitavuus on yksi keskeinen vihreän siirtymän edellytys. Julkisella rahalla tulee vivuttaa yksityisiä investointeja vihreän siirtymän vauhdittamiseksi entistä tehokkaammin. Kokouksen puheenjohtajana toimi ilmastopolitiikan pyöreän pöydän varapuheenjohtaja, ministeri Maria Ohisalo.

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli kokouksessaan keskeisistä investointitarpeista vihreän siirtymän edistämiseksi. Lisäksi pyöreä pöytä keskusteli siitä, miten oikeudenmukaisuuden eri näkökohtia on huomioitava vihreän siirtymän rahoituksessa.

Vihreän siirtymän rahoitusta selvittävän työryhmän alustavista näkemyksistä kertoi ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski. Toimista Suomen ns. hiilikädenjäljen eli tuotteiden ja toimialojen positiivisen ilmastovaikutuksen kasvattamiseksi alusti elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Janne Peljo.

Keskustelussa nousivat esiin erityisesti investointitarpeet isoihin inframuutoksiin: vetytalouteen, liikenteen sähköistämiseen, oikein mitoitettuun sähköverkkoon, teollisuuden prosesseihin, ilmastokestävään ruuantuotantoon ja kriittisten mineraalien tuotantoon. Lisäksi pyöreä pöytä korosti, että luvituksen sujuvuus on investointien näkökulmasta avainasemassa. Jotta vihreää siirtymää voitaisiin viedä eteenpäin mahdollisimman vaikuttavasti, haitalliset tuet tulisi suunnata uudelleen ja politiikan huomioida vihreä siirtymä systemaattisesti eri sektoreilla. Tukia, jotka vauhdittavat kotitalouksien vihreää siirtymää ja kannustavat energiaremontteihin ja latausinfran rakentamiseen, tulisi jatkaa.

Pyöreän pöydän keskustelussa korostui myös luontokadon ja ilmastokriisin yhteys. Rahoituksen tulee tukea molempien kriisien ratkaisua. Ilmastotoimet eivät saa heikentää luonnon monimuotoisuutta tai vaarantaa muiden ympäristötavoitteiden saavuttamista ja ns. ei merkittävää haittaa –periaate tulisi olla kattavasti käytössä, kun julkisen rahan käytöstä päätetään. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on tärkeä investointi hyvinvoinnin edellytysten turvaamiseksi.

Pyöreä pöytä painotti, että vihreä siirtymä on Suomelle ennen kaikkea mahdollisuus. Suomen, suomalaisten tuotteiden ja palveluiden, hiilikädenjäljen kasvattaminen synnyttää hyvinvointia, uutta työtä ja kaikille uusia mahdollisuuksia. Vihreässä siirtymässä on myös aloja, jotka eivät jatkossa menesty. Oikeudenmukaisuuden näkökulmasta rahoitusta tulee suunnata näille rakennemuutoksen aloille neuvontaan ja uudelleenkoulutukseen.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää