Jäsenmaat hyväksyivät neu­vot­te­lu­tu­lok­sen EU:n kriittisten raaka-aineiden aloitteesta

30.11.2023 09:42

Euroopan unionin jäsenmaiden edustajat (Coreper I) hyväksyivät 29.11.2023 niin sanotuissa kolmikantaneuvotteluissa saavutetun neuvottelutuloksen EU:n kriittisten raaka-aineiden aloitteesta. Neuvoston ja parlamentin on vielä molempien virallisesti hyväksyttävä neuvottelutulos.

Asetuksella pyritään varmistamaan EU-maiden talouden ja puhtaan siirtymän kannalta kriittisten raaka-aineiden saanti kestävästi. Asetus määrittää tavoitteet EU:ssa tapahtuvalle raaka-aineiden louhinnalle, kulutukselle ja kierrätykselle sekä yksittäisistä kolmansista maista tapahtuvalle tuonnille. 

Toimina asetuksessa ovat muun muassa strategisina pidettyjen hankkeiden lupamenettelyjen sujuvoittaminen, kansalliset luvituksen yhteyspisteet, riskien seurantaan liittyvät toimet, kansalliset raaka-aineiden etsintäohjelmat sekä raaka-aineiden uudelleenkäytön parantamiseen tähtäävät toimet. Nämä edellyttävät toimivia hallinnollisia rakenteita ja vahvempia kumppanuuksia luotettavien maiden kanssa Euroopan toimitusketjujen turvaamiseksi.

Eräät asetuksen toimista edellyttävät tuekseen kansallista lainsäädäntöä. Työ kansallisen lainsäädännön valmistelemiseksi on alkamassa.

Asetusehdotuksen käsittely on edennyt nopeasti. Komissio julkaisi asetusehdotuksen 16.3.2023 ja alustava poliittinen sopu neuvoston ja parlamentin välillä asetusehdotuksesta saavutettiin 13.11.2023.

Lähde ja lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää