Julkishallinnon han­kin­tao­saa­mis­ta kasvatetaan itsearvioinnin avulla

25.11.2022 07:15

Hankintaosaamisen itsearviointityökalu on julkaistu hankintayksiköiden käyttöön kesäkuussa 2022. Hankintaosaamisen itsearviointi antaa tietoa osaamisen kehittämisen tarpeista ja tukee organisaation hankintaosaamisen kasvattamista.

Hankintaosaamisen itsearviointi sisältää yhteensä 30 kysymystä, jotka koskevat muun muassa hankintojen valmisteluun ja toteuttamiseen liittyviä valmiuksia sekä esimerkiksi vuorovaikutus- ja johtamistaitoja. 

Itsearviointi on tarkoitettu hankintayksiköissä julkisten hankintojen parissa työskenteleville, kuten hankintojen asiantuntijoille, suunnittelijoille, toimiala- tai substanssiasiantuntijoille sekä hankinnoista päättäville henkilöille. Vastaamalla itsearviointiin hankintayksiköillä on mahdollisuus selvittää omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Linkin hankintaosaamisen itsearviointityökaluun saa pyytämällä osoitteesta hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi.

Itsearviointi on yksi keino nostaa hankintaosaamisen kehittäminen julkisen sektorin johtamisen ytimeen. Korkeampi osaaminen tukee julkisten varojen kestävää käyttöä ja lisää toimittajien välistä kilpailua ja innovointia. 

Itsearviointityökalu on valmistunut valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton Hankinta-Suomi-ohjelmassa, jonka tavoitteena on edistää julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää