Julkisten hankintojen osaamista vahvistetaan – men­to­roin­tioh­jel­mas­sa mukana yli sata ammattilaista

08.11.2022 11:06

Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman uusi julkisten hankintojen mentorointiohjelma käynnistyi lokakuussa. Mentorointiohjelmaan osallistuu yhteensä 114 julkisten hankintojen ammattilaista kuntasektorilta, yksityiseltä sektorilta, valtiolta sekä hyvinvointialueilta.

Mentorointiohjelmassa on mukana 34 mentoria ja 80 aktoria eli mentoroitavaa. Osallistujilla on yhteensä lähes 900 vuoden hankintakokemus.

”Hankintataitoja vahvistamalla voimme parantaa palveluiden laatua, etsiä ratkaisuja muuttuvassa maailmassa ja saada veronmaksajien rahoille parempaa vastinetta. Mentorointiohjelman suuri suosio on tärkeä viesti, joka kertoo laajasta sitoutumisesta yhteiseen kehittämiseen hankintataitojen parantamiseksi. Uudella mentorointiohjelmalla on tässä merkittävä yhteiskunnallinen rooli”, sanoo mentorointiohjelman suojelija, kuntaministeri Sirpa Paatero.

Mentorointiohjelman tavoitteena on hankintaosaamisen jakaminen, valtakunnallinen verkostoituminen, hiljaisen tiedon siirtäminen, yhteistyön lisääminen yli organisaatiorajojen sekä hankintaosaamisen ammatillisen kehittymisen tukeminen. 

Julkisten hankintojen mentorointiohjelma on laatuaan ensimmäinen Suomessa ja se on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. Hankintataitojen kansallisesta kehittämistyöstä pyritään tekemään jatkuvaa, ja myös mentorointiohjelman jatkuvuutta arvioidaan ensimmäisten kokemusten myötä. 

Mentorointiohjelma on osa Hankinta-Suomi-ohjelman tavoitetta kehittää hankintataitoja Suomessa. Mentorointiohjelman lisäksi Hankinta-Suomi on muun muassa käynnistänyt uudenlaiset oppimisklinikat julkisten hankintojen ammattilaisille, tuonut uuden hankintaosaamisen itsearviointityökalun hankinta-ammattilaisten hyödynnettäväksi, kutsunut hankintatutkijat koolle sekä tehnyt hankintakoulutukseen liittyvää selvitystä.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää