Kil­pai­lu­kyky­neu­vos­tos­sa tavoitellaan EU-jäsenmaiden yleisnäkemystä yritysvastuusta ja sirusäädöksestä

01.12.2022 10:16

EU:n kilpailukykyasioista vastaavat ministerit kokoontuvat vuoden viimeiseen kilpailukykyneuvostoon joulukuun alussa. Sisämarkkinat ja teollisuus -kokouksessa on tavoitteena saavuttaa EU-maiden yleisnäkemys yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja EU:n sirusäädöksestä. Tutkimus- ja innovaatiokokouksessa hyväksytään päätelmät Euroopan uudesta innovaatio-ohjelmasta.

Suomea neuvostossa edustaa työministeri Tuula Haatainen. Torstaina 1.12.2022 kilpailukykyneuvostossa käsitellään sisämarkkina- ja teollisuusasioita ja perjantaina 2.12.2022 tutkimus-, innovaatio- ja avaruusasioita.

Huo­lel­li­suus­vel­voi­te vaatisi yrityksiltä ihmisoikeus- ja ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten vahvempaa huomioimista

Euroopan komissio antoi helmikuussa direktiiviehdotuksen yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta. Huolellisuusvelvoitteen tavoitteena on saada yritykset arvioimaan ja hallinnoimaan ihmisoikeus- ja ympäristöriskejä sekä niiden vaikutuksia omissa toiminnoissaan ja arvoketjuissaan.

”Reilujen markkinoiden pelisääntöihin kuuluu keskeisesti se, että yritysten toiminta on ekologisesti kestävää ja kunnioittaa ihmisoikeuksia. Myös kuluttajien pitää voida luottaa siihen, etteivät he arkipäivän valinnoillaan tietämättään tue esimerkiksi työntekijöiden riistoa tai ympäristön tärvelyä”, ministeri Haatainen sanoo.

Kilpailukykyneuvostossa on tavoitteena hyväksyä neuvoston eli EU-jäsenmaiden yleisnäkemys. Neuvotteluissa ehdotukseen on tehty useita Suomen neuvottelutavoitteiden mukaisia muutoksia ja Suomi tukee tavoitetta neuvoston yleisnäkemyksen saavuttamisesta. Varmuutta yleisnäkemyksen saavuttamisesta ei ole, sillä ministerit neuvottelevat asiasta vielä kokouksessa.

Puolijohteiden saatavuuden varmistaminen tehtävä EU-tasolla

Komissio antoi helmikuussa myös ehdotuksen EU:n sirusäädöksestä, jonka tavoitteena on vahvistaa Euroopan puolijohde-ekosysteemiä, kasvattaa sirutuotantoa Euroopassa ja vahvistaa EU:n kilpailukykyä. Puolijohteet ovat erittäin tärkeitä nykyaikaisen talouden ja yhteiskunnan toiminnalle.

Myös sirusäädöksestä on tavoitteena saavuttaa joulukuun kilpailukykyneuvostossa yleisnäkemys. Uusin kompromissiehdotus sirusäädöksen sisällöstä vastaa monelta osin Suomen keskeisiä neuvottelutavoitteita. 

Näiden aiheiden lisäksi joulukuun kilpailukykyneuvostossa on tavoitteena saavuttaa yleisnäkemys asetuksesta koskien käsityö- ja teollisuustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojaa, hyväksyä päätelmät Euroopan matkailuohjelmasta 2030 ja kuulla edistymisraportti ekosuunnitteluasetuksesta. Tutkimus- ja innovaatioministerikokouksessa hyväksytään päätelmät tutkimusinfrastruktuureista ja Euroopan uudesta innovaatio-ohjelmasta. Avaruudesta vastaavat ministerit keskustelevat EU:n avaruusdatan hyödyntämisestä. 

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää