Tapio Syrén
Kuva: Päivi Tolonen

Juristijohtaja: tutustu pe­rin­poh­jai­ses­ti johtamaasi asiaan

24.05.2023 13:40

JURISTIJOHTAJA | SOK:n työsuhdeasioista vastaava johtaja Tapio Syrén uskoo selkeän viestinnän voimaan.

Minusta piti tulla alun perin kauppatieteilijä, mutta päädyin lueskelemaan oikiksen pääsykoekirjaa. Innostuin osakeyhtiöoikeudesta, hain ja pääsin opiskelemaan Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Haaveilin urasta yrityskauppajuristina, mutta kun valmistuin 2011, ensimmäinen poikani oli juuri syntynyt ja ymmärsin, että yrityskauppojen ja -järjestelyiden parissa työskentely olisi vaatinut liikaa aikaa perheeltä. Valmistumiseni aikoihin toiminkin sitten kolme vuotta erilaisissa riitajuristin tehtävissä.

Vuonna 2012 aloitin yleisjuristina K-ryhmässä. Valtaosa työstäni painottui työoikeuteen, josta kiinnostuin erittäin paljon. Sain auttaa esihenkilöitä ja kauppiaita ratkomaan arjen haasteellisia tilanteita ja tekemään hyvää esihenkilötyötä. Järjestin myös työoikeuteen ja johtajuuteen liittyviä koulutuksia. Myöhemmin vastasin K-ryhmässä vanhempana työoikeusjuristina Kesko-konsernin työsuhdetiimin vetämisestä, työoikeudellisista linjauksista ja johdon sopimuksista. Toimin myös hetken aikaa Keskon autokaupan lakiasiainjohtajana ennen kuin siirryin S-ryhmään.

Aloitin SOK:n työsuhdeasioista vastaavana johtajana tämän vuoden tammikuussa. Vastuullani ovat myös S-ryhmän työmarkkina-asiat, palkitseminen, työhyvinvointi sekä HR-palvelukeskuksemme toiminta. Varmistan, että tiimini asiantuntijat kykenevät tekemään laadukkaasti omaa työtään ja edistämään HR-strategiamme toteutumista arjessa. Tärkeimmät sidosryhmäni ovat S-ryhmän henkilöstöjohtajat, konsernin johto ja hallinto. Tehtävässäni toimii erinomaisena pohjana vuonna 2015 suorittamani MBA-tutkinto henkilöstön ja muutoksen johtamisesta.

Meillä on 40 000 työntekijää, joten juristitiimini eteen tulee jatkuvasti erilaisia työsuhteeseen, työaikaan ja ylitöihin, työsuhteiden päättämiseen, muutosneuvotteluihin sekä työelämän tietosuojaan liittyviä erityiskysymyksiä. Konsultoinkin juristejamme kerran viikossa ja pyrin löytämään heidän kysymyksiinsä yksiselitteisiä ja käytännönläheisiä vastauksia.

Juristijohtajan tulisi olla selkeä ja johdonmukainen, sekä kiinnostunut johtamistaan asioista.
Ennen kuin hän antaa työtehtävän tiimiläiselleen tai kollegalleen, hänen tulee hahmottaa itse asian kokonaiskuva sekä miettiä, mitä sille toivoo tehtävän. Toiseksi juristin tulee kertoa rohkeasti oma mielipiteensä asiasta. Jos et ole riittävän selkeä viestinnässäsi tai sinulla ei ole asiasta riittävästi ymmärrystä, se turhauttaa asiakkaasi tai alaisesi. Esimerkiksi sisäisillä asiakkailla ei ole aikaa eikä kompetenssia pohtia juridisia kysymyksiä, joten he tarvitsevat ongelmiinsa suoran vastauksen myös siinä tapauksessa, jos asia ei ole mielestäsi toteuttamiskelpoinen.

Kehotan juristijohtajia myös huomaamaan ja analysoimaan eri päätöksiin liittyvät riippuvuudet. Erityisesti isossa organisaatiossa on työsuhteisiin liittyvillä päätöksillä vaikutuksia esimerkiksi talouteen, työsuojeluun ja -turvallisuuteen ja palkanlaskentaan. Toki aina ei ole mahdollista löytää kaikille yrityksen osa-alueille ideaalia ratkaisua, mutta se täytyy tiedostaa ja esimerkiksi pyrkiä minimoimaan mahdolliset haittavaikutukset muilla toimilla. Päätöksistä kannattaa viestiä mahdollisimman avoimesti, vaikkei toki täysin avoin yleensä voikaan olla.

Koulutan Alma Talentin järjestämissä Juristiliiton koulutuksissa HR-alan ammattilaisia ja juristeja teemoista suorituksen johtaminen, mielen hyvinvointi ja työkyvyn johtaminen. Tärkein vinkkini inhouse-juristille on, että hän on asiakaspalvelija, jonka tehtävänä on auttaa esihenkilöä toimimaan käytännönläheisesti, eikä siis nojautua pelkkiin työoikeuden pykäliin. Jos henkilö esimerkiksi suoriutuu heikosti työtehtävissään, tulee miettiä mistä se johtuu: onko työhön liittyvät tavoitteet asetettu niin, että niistä voi suoriutua, tai onko toimenkuva realistinen ja hänelle sopiva. Onko henkilöllä riittävästi osaamista vai tarvitseeko hän lisäkoulutusta. Vai onko taustalla joitakin muita ongelmia, joista ei olla tietoisia. Voi myös pohtia, onko esimerkiksi uusi työntekijä perehdytetty riittävän hyvin. Jos suorituskyky hyvän pohjatyön jälkeen pysyy edelleen heikolla tasolla, muuttuu asia luonteeltaan työoikeudelliseksi.

Työnantajan on johdettava työkyvyn haasteisiin liittyviä asioita systemaattisesti ja huolellisesti. Ennen neuvotteluita selvitetään etukäteen kaikkien osapuolten kanssa mistä keskustellaan ja mihin tavoitteeseen pyritään. Jos neuvotteluihin ei valmistauduta huolella, tuhlataan eri asiantuntijoiden kallista aikaa. Työnantajan tulee myös avata riittävästi henkilön työn sisältöä työkykyyn liittyvissä neuvotteluissa, jotta lääkäri pystyy arvioimaan työntekijän mahdollisuuksia tehdä oman työsopimuksensa mukaista työtä.

Etätyöskentelyssä kannattaa huomioida, ettei yksi malli sovi kaikille, vaan sopivat pelisäännöt riippuvat organisaatiosta ja työn luonteesta. On myös syytä huomioida yksilöiden oma elämäntilanne. Jos mahdollista, tiimien tulisi saada päättää itse etätyön määrä. Esihenkilö ei kuitenkaan saa unohtaa etätyöläisiä kotiin. Meidän tiimissämme asiantuntijat päättävät etä- ja lähityöskentelyn määrän pitkälti oman elämäntilanteensa mukaan. Tapaamme kolmen viikon välein toimistolla ja pidämme lisäksi Teams-palavereita, joissa kamerat ovat pääsääntöisesti auki. Oma työkalenterini on täysin avoin, jotta työkaverini näkevät, milloin olen tavoitettavissa.

Panostan omassa johtamisessani selkeyteen ja viestintään, johdan esimerkillä ja työskentelen systemaattisesti. Siten varmistan, että myös tiimiläiseni pystyvät toteuttamaan mahdollisimman hyvin työtään. S-ryhmän johtamislupauksia ”Uskallan, arvostan ja toteutan” noudatin jo aiemmissa työtehtävissäni. Tulevaisuudessa haaveenani olisi kirjoittaa kirja strategisesta työoikeudesta tai tehdä väitöskirja juridiikalla johtamisesta.

Henkkarit

Syntymävuosi: 1982
Perhe: Vaimo ja kolme lasta
Tutkinnot ja arvonimet: OTM 2011, Turun yliopisto; MBA 2015, Aalto EE
Lempioikeudenala: Työoikeus
Guru: Anu Waaralinna ja Petteri Uoti
Jos ei olisi juristi, olisi: Ruoka- tai ravintola-alan yrittäjä

Suosittelen
Kirja: Delia Owens: Suon villi laulu
Laulu: Metallica: Enter Sandman. Olen kuunnellut sitä lapsesta saakka.
Laji: Juoksu ja pyöräily

Kirjoittaja Päivi Tolonen

Juristikirje

Juristikirje tarjoaa joka toinen keskiviikko asiantuntijahaastatteluja sekä juttuja juridiikan ilmiöistä ja ihmisistä. Juristikirje tuntee suomalaisen juristin!

Aiheeseen liittyvää