Jussi-Pekka Moisio opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön hal­lin­to­joh­ta­jak­si

31.10.2022 07:16

Valtioneuvosto on nimittänyt opetus- ja kulttuuriministeriön hallintojohtajaksi yleisesikuntaupseeri Jussi-Pekka Moision. Hän aloittaa virassaan 7. joulukuuta 2022.

Jussi-Pekka Moisio on toiminut Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n (ent. KT Kuntatyönantajat) hallintopäällikkönä vuodesta 2017 lähtien. Aikaisemmin Moisio on toiminut Valviran apulaisjohtajana ja henkilöstöpäällikkönä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen henkilöstöpäällikkönä sekä Kansanterveyslaitoksen henkilöstöpäällikkönä. Moisio on työskennellyt myös muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulussa kurssiosaston johtajana ja osastopäällikkönä sekä Merivoimien esikunnassa toimialapäällikkönä.

Hallintojohtajan tehtävänä on johtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hallintoyksikön toimintaa. Hallintoyksikön vastuulle kuuluvat muun muassa ministeriön hallinto- ja henkilöstöasiat, henkilöstösuunnittelu ja henkilöstöpolitiikka, virka- ja työehtosopimustoiminta, turvallisuus- ja valmiusasiat, hankintatoimen koordinointi sekä tietohallinto.

Virkaa haki määräajassa 45 henkilöä. Hallintojohtajan virka tuli avoimeksi viran edellisen haltijan tultua nimitetyksi toiseen virkaan.

Lähde: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää