Kak­si­käyt­tö­tuot­tei­den vien­ti­val­von­ta­la­ki uudistetaan

11.11.2022 08:01

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontalainsäädännön uudistamishanke on käynnistynyt. Uudistetun lain tarkoituksena on täydentää uutta EU-asetusta kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta sekä päivittää osin vanhentunutta kansallista lainsäädäntöä.

Syksyllä 2021 voimaan tullut EU-asetus korvasi aiemman kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskeneen EU-asetuksen. Asetus sisältää joitain uusia elementtejä aiempaan verrattuna, kuten erillisen verkkovalvontatuotteisiin kohdistuvan vientilupavaatimuksen sekä laajennuksen valvonnanalaisen loppukäytön kriteereihin, joiden perusteella tuotteen vienti voidaan tietyissä tilanteissa asettaa luvanvaraiseksi.

Täydentävää kansallista lainsäädäntöä tarvitaan

EU-asetus jättää jäsenmaille jonkin verran kansallista liikkumavaraa ja edellyttää täydentävää sääntelyä esimerkiksi valvonnan toimivaltuuksista ja seuraamuksista. Kansallisen lain päivittämisen lähtökohtana on muodostaa EU-sääntelyn kanssa johdonmukainen kokonaisuus. Päivitys selkeyttää vientivalvonnan prosesseja ja auttaa vientivalvontaviranomaisia työssään, mistä on hyötyä myös Suomesta kaksikäyttötuotteita vieville yrityksille.

Valmisteltavana oleva lakiehdotus on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2023 ja uuden lainsäädännön on tarkoitus olla voimassa keväällä 2024.

Valmistelun aikana kuullaan sidosryhmiä

Ulkoministeriö järjestää tiistaina 13.12.2022 aiheesta kiinnostuneille sidosryhmille avoimen tilaisuuden, jossa kerrotaan hankkeen taustasta, aikataulusta sekä keskeisistä teemoista. Lisäksi sidosryhmillä on mahdollisuus esittää tilaisuudessa kommentteja lainsäädännön uudistamiseen liittyen. Sidosryhmiä tullaan kuulemaan myös myöhemmin hankkeen edetessä.

Lähde ja lisätietoja: ulkoministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää