Kan­sain­vä­li­ses­sä siviili-il­mai­lu­jär­jes­tös­sä neuvotellaan kestävistä len­to­polt­toai­neis­ta

20.11.2023 13:12

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n korkean tason konferenssissa neuvotellaan järjestön visiosta kestäville lentopolttoaineille, vähähiilisille lentopolttoaineille ja muille puhtaammille energialähteille 20.–24.11.2023 Dubaissa.

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Siirtyminen fossiilisista polttoaineista puhtaampiin vaihtoehtoihin on tärkein keino päästöjen vähentämiseksi.

Suomen ja muiden Euroopan maiden tavoitteena on, että kokouksessa päätettäisiin tavoitteista, jotka edistävät kestävien lentopolttoaineiden käyttöä ja tuotannon lisäämistä. Kestävien lentopolttoaineiden saatavuuden parantuminen lentoliikenteessä edellyttää merkittävästi investointeja maailmanlaajuisesti. Kestävien lentopolttoaineiden lisääntyvä kysyntä tarjoaa kotimaisille energiasektorin toimijoille merkittäviä mahdollisuuksia.

Kansainväliset tavoitteet kestävien lentopolttoaineiden, vähähiilisten lentopolttoaineiden ja muiden puhtaampien energialähteiden lisäämiseksi vuoteen 2050 mennessä veisivät toimintaympäristöä tasapuolisempaan suuntaan. EU:ssa on jo sovittu toimista kestävien lentopolttoaineiden lisäämiseksi lentoliikenteessä. Niin sanottu ReFuel Aviation -asetus velvoittaa EU:ssa polttoainetuottajia kestävien polttoaineiden jakeluun lentokentillä.

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvosto käsittelee korkean tason konferenssin tulokset ja valmistelee ne vietäväksi järjestön yleiskokoukseen syksyllä 2025.

Lähde ja lisätietoja: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää