Kansallisen metsästrategian toimeenpano käynnistyy

27.01.2023 08:18

Kansallinen metsäneuvosto valmisteli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 25.1.2023 uuden kansallisen metsästrategian (KMS2035) toimeenpanoa sekä linjasi metsäneuvoston alkaneen vuoden toimintaa. Uuden metsästrategian toteutus käynnistyi vuoden alussa.

Kansallisen metsästrategian päämäärät saavutetaan toteuttamalla kolmea kärkihanketta, joilla lisätään metsien kasvua, hiilensidontaa ja puuntuotosta, parannetaan talousmetsien elonkirjoa ja luodaan kilpailukykyistä toimintaympäristöä uudistuvalle ja vastuulliselle metsäalalle. Strategiaa toteutettavat kärkihankkeet ovat metsien kasvu, elonkirjoa talousmetsissä sekä metsäalan uudistuminen ja kilpailukyky.

Metsäneuvosto keskusteli kokouksessaan metsästrategian kärkihankkeista ja niiden toimeenpanoa edistämään perustettavista verkostoista. Verkostot tulevat koostumaan asiantuntijoista ja sidosryhmien edustajista ja ne seuraavat oman alansa kehitystä sekä tekevät hanke-ehdotuksia kansallisen metsästrategian toteutukseen. Kokouksessa metsäneuvoston jäsenet nostivat esiin tarpeen koota verkosto, jossa käsiteltäisiin säännöllisesti ja johdonmukaisesti metsäalan kilpailukykyyn liittyviä asioita.

Kansallinen metsäneuvosto toimii maa- ja metsätalousministeriön tukena laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä sekä alan yhteistyöfoorumina. Vuoden 2023 aikana metsäneuvosto keskittyy kansallisen metsästrategian toimeenpanoon ja osallistuu toimenpiteiden suunnitteluun.

Metsäneuvosto hyväksyi vuoden 2023 toimintasuunnitelman. Maaliskuun kokouksessa metsäneuvosto pureutuu kärkihankkeisiin ja niiden toimeenpanoon.

Lähde ja lisätietoja: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää