Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden päivystystä koskeva hallituksen esitys lausunnolle

27.09.2022 07:44

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja esityksestä, jolla mahdollistettaisiin useamman kuin yhden ympärivuorokautisen yhteispäivystysyksikön ylläpito Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla. Ehdotettu muutos päivystyssääntelyyn mahdollistaisi nykyisenlaisen sairaalaverkon ylläpidon.

Terveydenhuollon päivystyspalvelut on viimeisen vuosikymmenen aikana keskitetty keskussairaaloiden yhteydessä oleviin yhteispäivystyksiin erityisesti erikoissairaanhoidon osalta.

Sote-uudistuksessa sairaanhoitopiirien vastuut siirtyvät hyvinvointialueille. Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueet poikkeavat muista alueista siinä, että niillä yhdistyvät kaksi erillistä sairaanhoitopiiriä, joilla kummallakin on ollut vuosikymmenet oma keskussairaalansa. Sote-uudistuksen myötä ilman säädösmuutoksia hyvinvointialueen toisessa sairaalassa ei voitaisi jatkaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautista yhteispäivystystä.

Sote-lainsäädäntöä käsitellessään eduskunta on edellyttänyt, että hallitus turvaa Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden riittävän palvelutason ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin sen varmistamiseksi.

Lausunnolla olevassa esityksessä ehdotetaan, että Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueet voisivat ylläpitää useampaa kuin yhtä ympärivuorokautisesti päivystävää yhteispäivystysyksikköä sairaaloidensa yhteydessä, jos väestön palvelutarve sitä edellyttää ja ylläpito ei vaaranna hyvinvointialueen toiminnalle asetettujen velvoitteiden noudattamista. Mahdollisuus säädettäisiin toistaiseksi voimassa olevaksi. Voimassa olevassa laissa näillä hyvinvointialueilla on tämä mahdollisuus vuoden 2032 loppuun saakka.

Esitys on lausunnolla 4.11.2022 asti.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää