KHO: Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton päätös kuntosalien sulkemisesta tar­tun­tatau­ti­lain nojalla oli lainmukainen

30.01.2023 10:33

Hallinto-oikeus oli katsonut päätöksen laittomaksi kuntosaliyrittäjän valituksen johdosta, mutta KHO päätyi eri kannalle. Lisäksi KHO katsoi, että yksittäisellä kuntourheilijalla ei ollut asiassa valitusoikeutta.

Aluehallintovirasto oli tartuntatautilain 58 g §:n (447/2021) nojalla määrännyt eräiden tilojen, muun ohella kuntosalien ja uimahallien, väliaikaisesta sulkemisesta covid-19-tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Päätöksestä valittivat hallinto-oikeuteen kuntourheilija A sekä kuntosalitoimintaa harjoittava yritys. Hallinto-oikeus tutki molemmat valitukset ja vahvisti aluehallintoviraston päätöksen lainvastaisuuden.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei A:lla ollut ollut oikeutta valittaa aluehallintoviraston päätöksestä. Päätöstä ei ollut nimenomaisesti kohdistettu A:han eikä sillä ollut asetettu velvollisuuksia, rajoituksia tai kieltoja, joiden toteuttamisesta juuri A olisi ollut oikeudellisesti vastuussa. Päätös ei ollut vaikuttanut A:n oikeudelliseen asemaan välittömästi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Hallinto-oikeuden olisi tullut jättää A:n valitus tutkimatta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi edelleen, että asiantuntemus covid-19-taudin leviämisen riskeistä oli otettu asianmukaisesti huomioon aluehallintoviraston päätöksenteossa. Aluehallintoviraston päätös oli perustunut riittävään selvitykseen ja perusteltu asianmukaisesti. Hallinto-oikeuden päätös, jolla aluehallintoviraston päätöstä oli kuntosalitoimintaa harjoittavan yrityksen valituksen johdosta pidetty lainvastaisena kuntosalien osalta, kumottiin.

Lue koko ratkaisu KHO 2023:9 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää