KHO linjasi verotettavan palkkatulon määräytymistä las­ku­tus­pal­ve­lua käytettäessä

12.05.2023 09:36

A sopi loppuasiakkaansa kanssa työsuorituksesta ja siitä maksettavasta korvauksesta. A ja laskutuspalveluja tuottanut B-osuuskunta puolestaan sopivat A:n loppuasiakkaalleen tekemän työsuorituksen laskuttamisesta osuuskunnan laskutuspalvelua käyttäen. Loppuasiakas suoritti maksun saamastaan työsuorituksesta osuuskunnalle, joka suoritti saamansa maksun edelleen A:lle sen jälkeen, kun siitä oli pidätetty osuuskunnalle kuuluva arvonlisäverottomasta vastikkeesta laskettu seitsemän prosentin suuruinen palkkio sekä työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Jos A:n palkkatulona pidettäisiin hänen loppuasiakkaaltaan laskutettua arvonlisäverotonta bruttosummaa, asiassa olisi katsottava, että osuuskunta suorittaisi sille jäävää palkkiota ja työantajan sairausvakuutusmaksua vastaavaa määrää vastaan A:lle erillistä palvelua, jotta tämä määrä lopulta kertyisi osuuskunnan tuloksi. Korkein hallinto-oikeus oli kuitenkin aiemmassa laskutuspalveluja tuottavan osuuskunnan arvonlisäverotusta koskevassa vuosikirjaratkaisussa KHO 2020:123 katsonut, ettei osuuskunta ole suorittanut sille jäävää palkkiota vastaan työn suorittajalle erillistä palvelua, josta osuuskunnan olisi tullut suorittaa arvonlisäveroa, vaan että osuuskunta oli saanut palkkionsa itselleen vain kertaalleen olemalla tilittämättä palkkion osuutta työn suorittajalle.

Verojärjestelmän ennakoitavuus ja verotuskäytännön yhtenäisyys edellyttivät, että esillä olevan kaltaisessa tilanteessa eri verolajien osalta tulkinnat olivat johdonmukaiset, ellei erilaisiin ratkaisuihin ole erityistä syytä. Koska tällaista erityistä syytä ei ollut, korkein hallinto-oikeus katsoi, etteivät A ja osuuskunta tehneet tuloverotuksen ja arvonlisäverotuksen osalta erilaisia oikeustoimia. Tämän vuoksi A:n veronalaisen palkkatulon määrään ei ollut luettava osuuskunnan itselleen pidättämää seitsemän prosentin suuruista palkkiota eikä työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu verovuosille 2021 ja 2022.

Lue koko ratkaisu KHO 2023:42 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää