KHO antoi ratkaisun yh­tei­sö­han­kin­nan arvonlisäveron vähennys- tai pa­lau­tus­kel­poi­suu­des­ta

31.03.2023 09:34

A Oy oli arvonlisäverovelvollinen Suomessa tavaroiden yhteisöhankinnasta arvonlisäverolain 63 f §:n (935/2004) niin sanotun turvaverkkosäännöksen perusteella. Asiassa oli ratkaistavana, oliko turvaverkkosäännöksen perusteella yhtiölle maksettavaksi määrätty tavaroiden yhteisöhankinnan arvonlisävero sille vähennys- tai palautuskelpoinen.

Yhtiön ostamia kysymyksessä olevat tavaroita ei ollut tuotu Suomeen, eikä niiden myynti edelleen ollut aiheuttanut yhtiölle täällä verovelvollisuutta. Yhteisöhankinnan kohteena olleita tavaroita ei ollut käytetty yhtiön verollisessa liiketoiminnassa, eivätkä yhteisöhankinnat siten olleet tulleet yhtiön verollista liiketoimintaa varten. Yhtiöllä ei ollut arvonlisäverolain 102 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla oikeutta vähentää kysymyksessä olevien yhteisöhankintojen arvonlisäveroa.

Arvonlisäverolain 131 §:n 1 momentin 4 kohta arvonlisäveron palautusoikeudesta vastasi laajuudeltaan sitä, mitä säädetään vähennysoikeudesta arvonlisäverodirektiivin 169 artiklan a kohdassa. Arvonlisäverolain mukainen arvonlisäveron palautusoikeus ei ollut arvonlisäverodirektiivin säännöksiä laajempi. Yhtiöllä ei ollut myöskään arvonlisäverolain 131 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla oikeutta saada palautuksena yhteisöhankintojen arvonlisäveroa. Yhtiön valitus hylättiin.

Arvonlisäveron maksuunpano verokaudelta 12/2015.

Lue koko ratkaisu KHO 2023:30 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää