KHO: Hakemus luon­non­suo­je­lua­lu­eel­la sijaitsevalle ulkoilureitille asennettavasta valaistuksesta voitiin hylätä

24.02.2023 09:29

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) oli myöntänyt kaupungille luvan poiketa yksityisen luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksestä alueella sijaitsevan ulkoilureitin pinnoituksen kunnostamiseksi. ELY-keskus oli samalla hylännyt kaupungin hakemuksen ulkoilureitille asennettavan valaistuksen osalta sillä perusteella, että valaistus heikensi alueen suojeluarvoja.

Asiassa oli ratkaistava, oliko ELY-keskus hakemuksessa esitetyn selvityksen ja harkintavaltansa nojalla voinut hylätä poikkeamishakemuksen ulkoilureitille asennettavan valaistuksen osalta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että ELY-keskuksella oli ollut laaja harkintavalta esitettyjen selvitysten perusteella arvioida, olivatko edellytykset luonnonsuojelualueen rauhoitussäännöksistä poikkeamiseen olleet esillä. Tätä harkintavaltaa oli kuitenkin rajoittanut luonnonsuojelualueen perustamistarkoitus, jota ei ollut saanut poikkeamisella vaarantaa.

Luonnonsuojelualueen perustamistarkoitusta ei ollut ilmaistu kysymyksessä olevan luonnonsuojelualueen perustamispäätöksessä yksilöidysti. Tähän nähden ja hakemuksen perusteeksi esitetyn selvityksen nojalla ELY-keskus oli voinut poikkeamista koskevan harkintavaltansa perusteella hylätä hakemuksen ulkoilureitille asennettavan valaistuksen osalta. Hakijan muutoksenhakuvaiheessa esittämillä lisäselvityksillä ei ollut merkitystä arvioitaessa nyt esillä olleen ELY-keskuksen päätöksen lainmukaisuutta.

Lue koko ratkaisu KHO 2023:19 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää