KHO: Hakemus pe­rus­toi­meen­tu­lo­tuen myöntämisestä muut­to­kus­tan­nuk­siin ja uuden asunnon vuokravakuuteen voitiin hylätä

05.05.2023 09:10

Muuttoa ei voitu pitää toimeentulotuesta annetussa laissa tarkoitetulla tavalla välttämättöminä.

Kansaneläkelaitos oli hylännyt hakemuksen ja hallinto-oikeus valituksen perustoimeentulotuen myöntämisestä muuttokustannuksiin ja uuden asunnon vuokravakuuteen. Hylkäämistä oli perusteltu keskeisesti sillä, että asiassa ei ollut esitetty hyväksyttävää perustetta muuttamiselle asuntoon, jonka vuokra ylitti kyseisellä alueella kohtuullisena pidettävät asumiskustannukset.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että toimeentulotuesta annetussa laissa ei ollut nimenomaisesti säädetty tällaisesta edellytyksestä asuntoon muuttoon liittyvien menojen huomioon ottamiselle. Lain 7 b §:ssä (815/2015) oli kuitenkin säädetty, että perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon välttämättömät asuntoon muuttoon liittyvät menot. Muuttoon liittyviä menoja voitiin lähtökohtaisesti pitää välttämättöminä vain, kun itse muuttoa oli pidettävä säännöksessä tarkoitetulla tavalla välttämättömänä.

Toimeentulotuen hakijalla on yleensä parhaat edellytykset esittää selvitystä muuttonsa syistä. Näin ollen tukea myönnettäessä lähtökohtana voitiin pitää sen arvioimista, oliko hakija esittänyt muutolleen sellaista perustetta, jonka vuoksi muuttoa voitiin pitää edellä tarkoitetulla tavalla välttämättömänä. Kun tällaista perustetta ei ollut esitetty eikä muutoinkaan todettavissa, hakemus perustoimeentulotuen myöntämisestä uuden asunnon vuokravakuuteen ja muuttokustannuksiin oli voitu hylätä.

Äänestys perusteluista 4–1.

Lue koko ratkaisu KHO 2023:40 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää