KHO: Päätös kieltää ylei­sö­ti­lai­suu­det tar­tun­tatau­ti­lain nojalla oli välttämätön ja oikeasuhtainen

13.12.2022 09:50

Aluehallintoviraston kieltopäätös ei myöskään loukannut perustuslain turvaamia vaali- ja osallistumisoikeuksia.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko aluehallintoviraston määräämä kielto järjestää sisä- ja ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia ollut välttämätön yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämisen kannalta. Lisäksi oli arvioitavana kiellon merkitys vaali- ja osallistumisoikeuksien kannalta, sillä kielto kohdistui aikaan, jolloin aluevaalit olivat tulossa.

Korkein hallinto-oikeus arvioi, että aluehallintovirastolla oli ollut käytössään olleen selvityksen perusteella riittävät perusteet pitää kiellon määräämistä välttämättömänä. Ne rajoitukset, jotka päätöksestä olivat aiheutuneet perustuslain 13 §:ssä turvatulle kokoontumisvapaudelle, olivat hyväksyttäviä ja myös oikeasuhtaisia.

Kiellolla voitiin nähdä olevan vaikutusta siihen, miten vaalityötä voitiin käytännössä toteuttaa. Päätöksen vaikutukset eivät kuitenkaan ulottuneet perustuslain 14 §:ssä turvattujen vaali- ja osallistumisoikeuksien ydinalueelle eli oikeuteen äänestää vaaleissa tai asettua niissä ehdolle. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä koskeva kielto myös vaalityöhön kohdistuvine seurannaisvaikutuksineen oli ollut oikeassa suhteessa sen päämäärään eikä kiellolla siten loukattu perustuslain 14 §:ssä turvattuja oikeuksia.

Lue koko ratkaisu KHO 2022:140 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää