KHO pyysi unionin tuo­miois­tui­mel­ta en­nak­ko­rat­kai­sua koskien henkilön käännyttämistä pois EU:n alueelta

02.12.2022 09:40

Virossa pitkään oleskellut henkilö karkotettiin Suomesta Venäjälle.

Venäjän federaation kansalaisella oli Viron myöntämä pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen oleskelulupa. Hänelle oli määrätty useita Suomea koskevia kansallisia maahantulokieltoja. Maahanmuuttovirasto oli käännyttänyt muutoksenhakijan kansalaisuusvaltioonsa Venäjän federaatioon niin sanotun paluudirektiivin mukaista menettelyä noudattaen.

Pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun direktiivin mukaan direktiiviä sovelletaan jäsenvaltion alueella laillisesti oleskeleviin kolmansien maiden kansalaisiin. Muutoksenhakijalla oli Viron hänelle myöntämän pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen oleskeluluvan perusteella tiettyjä direktiivissä tarkemmin määriteltyjä oikeuksia, muun ohella vahvistettu suoja Euroopan unionin alueelta poistamista vastaan. Muutoksenhakijan oleskelu Suomessa ei kuitenkaan ollut ollut laillista. Asiassa oli epäselvää, oliko muutoksenhakijan poistamiseen unionin alueelta sovellettava pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annettua direktiiviä.

Ulkomaalaislaissa ei ole erikseen säädetty pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun direktiivin mukaisesta menettelystä, jolla muussa jäsenvaltiossa pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen oleskeluluvan saanut ulkomaalainen poistetaan Suomesta Euroopan unionin ulkopuolelle.

Korkein hallinto-oikeus lykkäsi asian käsittelyä ja pyysi SEUT 267 artiklan nojalla ennakkoratkaisua direktiivin soveltumisesta sekä direktiivin eräiden artiklojen välittömästä oikeusvaikutuksesta.

Lue koko ratkaisu KHO 2022:133 Suomen Laki -hakupalvelusta.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää