KHO: Uutta uhkasakkoa ei voitu asettaa ennen kuin pää­vel­voit­teel­le aikaisemmin asetettu uhkasakko oli poistettu

21.04.2023 10:39

Turun rakennus- ja lupalautakunta oli velvoittanut asunto-osakeyhtiön sakon uhalla ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin terveydellistä haittaa aiheuttavien olosuhteiden poistamiseksi asunnosta. Päätöksen mukaan asunto-osakeyhtiön tuli poistaa viemärinhaju ja hajuhaittaa aiheuttavat olosuhteet asunnosta kiireellisesti ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päävelvoitteen tehosteeksi oli asetettu juokseva uhkasakko. Juoksevan uhkasakon kiinteän peruserän määrä oli 10 000 euroa, mikäli velvoitetta ei ole täytetty kuuden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Uhkasakon lisäerän määrä oli 1 000 euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta, jonka velvoitteen laiminlyönti jatkui asetetun määräajan jälkeen.

Turun rakennus- ja lupalautakunta oli tuominnut asunto-osakeyhtiön maksamaan edellä mainitulla aikaisemmalla päätöksellään asettamansa juoksevan uhkasakon kiinteän peruserän alennettuna eli 7 500 euron suuruisena. Päätöksen perustelujen mukaan terveyshaittaa aiheuttavia olosuhteita ei ollut määräaikaan mennessä poistettu, mutta päävelvoitetta oli noudatettu osittain. Lautakunta oli samalla uudistanut edellä mainitulla aikaisemmalla päätöksellään asunto-osakeyhtiölle asettamansa päävelvoitteen ja määrännyt sen noudatettavaksi kiireellisesti tai viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Lautakunnan päätöksellä oli myös asetettu päävelvoitteen tehosteeksi uusi juokseva uhkasakko. Uuden juoksevan uhkasakon kiinteän peruserän määrä oli 20 000 euroa ja lisäerät 2 000 euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta, jonka velvoitteen laiminlyönti jatkuu asetetun määräajan jälkeen.

KHO linjasi, että päävelvoitteen tehosteeksi ei voitu asettaa uutta juoksevaa uhkasakkoa ennen kuin päävelvoitteelle aikaisemmin asetettu juokseva uhkasakko oli poistettu.

Lue koko ratkaisu KHO 2023:34 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää