KHO: Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään merkittyjä asuin­paik­ka­tie­to­ja ei voitu muuttaa takautuvasti

13.01.2023 09:23

Muuttoilmoitusten teon laiminlyönyt muutoksenhakija oli vaatinut asuinpaikkatietojen korjaamista useita vuosia jälkikäteen.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko Digi- ja väestötietoviraston tullut oikaista väestötietojärjestelmään merkittyjä muutoksenhakijan asuinpaikkatietoja takautuvasti hänen vaatimallaan tavalla, kun korjausvaatimuksessa esitetyistä muutoista ei ollut aikanaan tehty muuttoilmoituksia.

Virheellisten henkilötietojen oikaisemista koskevassa yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklassa ei ollut säädetty siitä, millä tavalla oli arvioitava sitä, oliko henkilötietoja pidettävä virheellisinä. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella henkilötietojen paikkansapitävyyttä ja täydellisyyttä oli arvioitava suhteessa siihen, mitä tarkoituksia varten tiedot oli kerätty.

Väestötietojärjestelmän asuinpaikkatietojen virheellisyyttä ja velvollisuutta korjata tietoja jälkikäteen oli arvioitava suhteessa kotikuntalain 10 §:ssä säädettyihin tietojen merkitsemisen perusteisiin ja edellytyksiin. Väestötietojärjestelmään merkitään osoitetiedot henkilöiden tekemien muuttoilmoitusten perusteella niissä ilmoitetuista ajankohdista alkaen edellyttäen, että säädettyjä määräaikoja on noudatettu. Kyseisen säännöksen mukaisesti tietojen merkitsemisen määräajoista ei ole mahdollista poiketa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että muutoksenhakijan korjausvaatimuksessaan esittämiä muuttoja ei ollut mahdollista merkitä väestötietojärjestelmään takautuvasti esitetyistä ajankohdista alkaen. Kun väestötietojärjestelmässä olevat osoitetiedot vastasivat tehtyjä muuttoilmoituksia, muutoksenhakijan yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan perusteella oikaistavaksi vaatimia asuinpaikkatietoja ei voitu pitää kotikuntalain perusteella tietojen käsittelyn tarkoituksiin nähden virheellisinä.

Lue koko ratkaisu KHO 2023:2 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää