KHO: Virkamiesten hen­ki­lö­koh­tais­ten työsuoritusten arvioinnin koko­nais­pis­te­mää­rät olivat salassa pidettäviä tietoja

16.05.2023 09:18

Asiassa on kysymys siitä, oliko yhteenvetotaulukko, johon on koottu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden Y-palkkausjärjestelmään kuuluvien virkamiesten henkilökohtaisten työsuoritusten arvioinnin kokonaispistemäärät, julkinen vai salassa pidettävä asiakirja.

Ratkaistavaksi tuli, onko henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin kokonaispistemäärää koskeva tieto nimikirjalain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu virkamiehen palkkausta kuvaava julkinen tieto vai julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 29 kohdassa tarkoitettu salassa pidettävä tieto työntekijän palkkauksen perustetta varten tehdystä arvioinnista.

KHO päätyi ratkaisuun, jonka mukaan tieto virkamiesten henkilökohtaisten työsuoritusten arvioinnin kokonaispistemääristä oli työntekijän palkkauksen perustetta varten tehtyä arviointia koskeva salassa pidettävä tieto eikä yleisöjulkinen palkkatieto.

Lue koko ratkaisu KHO 2023:44 Suomen Laki -hakupalvelussa.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää