Kiin­teis­tö­omis­tuk­sen valvontaa koskeva esitys lä­he­te­kes­kus­te­lus­sa

09.11.2022 07:09

​Eduskunta kävi 8.11.2022 lähetekeskustelun hallituksen esityksestä kiinteistöomistuksen valvontaa koskevan lainsäädännön kehittämisestä. Hallitus esittää tarkennuksia eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annettuun lakiin, valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annettuun lakiin ja etuostolakiin (HE 222/2022 vp). Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta.

”Kyseessä on kansallisen turvallisuuden kannalta merkittävä esitys”, totesi puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) esittelypuheenvuorossaan. Useissa kansanedustajien puheenvuoroissa kiiteltiin esitystä, ja todettiin, että asian suhteen tarvitaan myös jatkotoimia. 

Lupalakiin esitetään lisättäväksi, ettei kiinteistönhankinta saisi uhata kansallista turvallisuutta.​ Hallituksen esittämien muutosten myötä valtiolla olisi etuosto-oikeus kiinteistöön, jos se olisi tarpeen kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Valtiolla olisi etuosto-oikeus myös kiinteistöihin, jotka sijaitsevat enintään 1 000 metrin etäisyydellä Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen kohteista. Lupahakemus voitaisiin hylätä, jos hankittava kiinteistö ei todellisuudessa soveltuisi hakemuksessa ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

Puolustusministeriölle esitetään lisäksi laajempia tiedonsaantioikeuksia sekä oikeutta selvittää kiinteistön hankinnan rahoitus ja sen alkuperä. Määräaikaa valtion etuosto-oikeuden käyttämisen päättämisestä pidennettäisiin kolmesta neljään kuukauteen. Samalla hallitus esittää, että valtion etuosto-oikeus olisi ensisijainen suhteessa kunnan etuosto-oikeuteen. 

Asia lähetettiin keskustelun jälkeen puolustusvaliokunnalle mietintöä varten.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain, valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain ja etuostolain 1 §:n muuttamisesta HE 222/2022 vp.

Eduskunnan kirjaston lakipaketti kiinteistönomistuksen valvonnasta.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää