Kilpailu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to sel­vit­tää luon­non­mar­jo­jen mark­ki­noi­ta

21.09.2023 07:30

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on toimittanut syyskuussa tarkastuksia eräiden luonnonmarja-alan yritysten toimitiloissa. Virasto selvittää, ovatko yritykset syyllistyneet kilpailua rajoittaviin menettelyihin luonnonvaraisten marjojen hankinta- ja tukkumyyntimarkkinoilla Suomessa.

Kilpailulain (948/2011) 35 §:n mukainen tarkastus on Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitystoimi. Tarkastus ei ole osoitus sen kohteena olevan elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän syyllisyydestä lainvastaiseen toimintaan.

Myös Ruotsin kilpailuviranomainen (Konkurrensverket) on samanaikaisesti Suomessa toteutettujen tarkastusten kanssa toimittanut tarkastuksia eräiden luonnonmarjaliiketoimintaa harjoittavien yritysten toimitiloissa Ruotsissa. Tarkastukset Suomessa ja Ruotsissa on osittain toteutettu yhteistyönä maiden kansallisten kilpailuviranomaisten kesken.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa ratkaisunsa yritysten menettelytapojen lainmukaisuudesta myöhemmin tarkastuksien ja muiden asiassa tehtävien selvitysten jälkeen. Virasto ei kommentoi tutkintaa sen ollessa kesken.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää