Kilpailu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to: Tak­si­uu­dis­tus nos­ti kes­ki­mää­räi­siä hin­to­ja – toi tar­jol­le ai­em­paa edul­li­sem­pia kyy­te­jä

01.11.2022 12:59

Suurissa kunnissa on usein mahdollista saada halvempi taksikyyti kuin ennen vuoden 2018 taksiuudistusta. Vaikka taksien hinnat ovat keskimäärin nousseet, myös edullisempia kyytejä on nyt tarjolla. Kuluttajilta vaaditaan kuitenkin enemmän vaivannäköä löytää itselleen sopivin taksikyyti, koska taksipalveluissa on eroja ja hintavaihtelu on suurta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto tutkii taksiuudistuksen vaikutuksia. Nyt julkaistavassa tutkimuksessa, joka on osa laajempaa kokonaisuutta, tarkastellaan erityisesti taksien hintoja kuluttajan näkökulmasta. Taksiuudistuksen vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon se, miten markkina olisi kehittynyt ilman uudistusta. Inflaation ja nousevien polttoainekustannusten takia taksikyytien hintoja olisi todennäköisesti nostettu ilman uudistustakin.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimuksessa verrataan Manner-Suomen taksimarkkinoiden kehitystä Ahvenanmaahan, jossa taksimarkkina on edelleen vahvasti säädelty. Ahvenanmaan taksimarkkinan kehityksen voidaan ajatella kuvaavan sitä, miten tilanne Manner-Suomen alueilla olisi kehittynyt ilman taksiuudistusta. Tutkimusta varten kerättiin taksisovellusten kautta vuoden 2022 kolmelta kuukaudelta 23 000 hintaa Manner-Suomesta ja 1 200 Ahvenanmaalta.

Tutkimuksessa havaittiin, että taksiuudistuksen seurauksena sovelluksissa taksikyydeistä tarjotut hinnat nousivat keskimäärin noin 7 % suurissa kunnissa ja noin 15 % muualla. Alueiden välillä ja sisällä esiintyy kuitenkin suurta vaihtelua hinnassa.

Taksiuudistus onkin luonut markkinoille paremmat edellytykset hintakilpailulle. Suurissa kunnissa viiden kilometrin esimerkkimatkalla kuluttaja pystyy säästämään keskimäärin 6 euroa, jos valitsee halvimman saatavilla olevan taksin sen sijaan, että ottaisi taksin satunnaisesti. Vastaava säästö on noin yhden euron verran pienemmissä kunnissa.

Kaikilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää taksien kilpailuttamiseen taksisovelluksia. Soittaminen välityskeskukseen ei välttämättä auta, koska välityskeskuksessa kyydin hintaa ei aina osata arvioida etukäteen.

Vilk­kaan lii­ken­teen paik­koi­hin kai­va­taan rat­kai­su­ja

On tilanteita, joissa taksin tilaaminen sovelluksella tai soittamalla ei ole mielekästä. Näitä ovat erityisesti vilkkaan liikenteen solmukohdat, kuten rautatieasemat, lentokentät ja satamat. Vilkkaan liikenteen paikoissa kuluttajan voi olla hankalaa valita itselleen sopivin kyyti. Hintojen vertailun lisäksi kuluttajan ei ole helppo varmistua esimerkiksi taksikyydin turvallisuudesta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan hyvä vaihtoehto liikenteen solmukohtien haasteisiin voisi olla taksiasemaa hallinnoivan tahon tekemä taksiaseman kilpailuttaminen.

Tak­sien saa­ta­vuus vaih­te­lee alueit­tain

Tutkimuksessa on hintojen lisäksi selvitetty taksien saatavuuden nykytilaa. Asutuskeskuksissa takseja on hyvin saatavilla jopa kysyntäpiikkien aikaan. Sen sijaan pienemmillä paikkakunnilla kaukana asutuskeskuksista saatavuudessa on ongelmia.

Lähde ja lisätietoja: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää