Kilpailu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to: Val­tio­na­vus­tus­ten kil­pai­lu­vai­ku­tuk­sia ar­vioi­ta­va sys­te­maat­ti­ses­ti

02.12.2022 11:14

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tarkastellut valtionavustusten kilpailuvaikutusten arvioinnin edellytyksiä ja arviointia haittaavia tekijöitä. Valtionavustusten kilpailuvaikutusten arvioinnin vahvistaminen edellyttää avustusten haku- ja myöntämisprosessin yhtenäistämistä.

Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista rahoitusta, jolla tuetaan kansalaisyhteiskunnalle tärkeitä toimintoja. Valtionavustuksia myönnetään vuosittain lähes neljä miljardia euroa yli 300 valtionavustushaussa.

Valtionavustuksilla voi olla kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia erityisesti tilanteessa, jossa yksityisen sektorin toimija tarjoaa avustettua toimintaa vastaavaa palvelua markkinahintaan. Haitallisen kilpailuvaikutuksen voidaan katsoa aiheutuvan joko huolimattomasti myönnetystä avustuksesta, jolloin kilpailuvaikutuksia ei ole huomioitu riittävästi, tai siitä, että avustettava taho käyttää avustusta väärin tietoisesti tai osaamattomuuttaan.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan valtionavustusten kilpailuvaikutusten arvioinnissa on tunnistettava kilpailuun vaikuttavat avustustoiminnan piirteet, jolloin niiden merkitys voidaan arvioida.

Kilpailuvaikutusten arviointia vaikeuttavat terminologian moniselitteisyys sekä puutteellinen tietopohja. Arvioinnin edellytyksiä parantaisi yhdenmukainen tietokanta, josta arviointiin tarvittavat tiedot olisivat helposti saatavilla.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimuksessa nostetaan esille myös avustusprosessin hallinnollisen kuorman pienentäminen. Pelkästään vapaaehtoisvoimin toimivilla järjestöillä ei välttämättä ole resursseja avustusten hakemiseen toisin kuin isoilla, osittain palkatun henkilökunnan voimin toimivilla tahoilla. Valtionavustusten hakuprosessin vaativuus voi johtaa siihen, että avustuksia myönnetään vakiintuneelle hakijajoukolle.

Lähde ja lisätietoja: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää